Ärkeängel Rafael

Ärkeängel Rafael

Ärkeängel RafaelFör att tillämpa Ärkeängel Rafaels budskap om helandets sanna natur, så kan du:

  • Läsa Ärkeängel Rafaels budskap och tillämpa det i ditt liv.
  • Göra Ärkeängel Rafaels meditation. Ljudfil finns längst ner på sidan.
  • Göra övningarna "Rena dig själv från oro, rädsla och psykiska attacker från andra och Kapa den negativa bindningen till en person, situation eller ett beroende" som finns i dagboken "Tacksamhetens gåva".
  • Göra de 3 meditationerna "Från rädsla till frid, Att släppa det förflutna och Medveten kroppsavspänning" (finns som ljudfil). Klicka här
  • Göra de 3 EFT- meditationerna "Att göra sig fri från det förflutna, Att lämna gamla mönster och trosuppfattningar och skapa nya samt Att komma vidare" som finns tillgänglig som pdf och ljudfil. Klicka här

Budskap från Ärkeängel Rafael- Helandets ängel


Ärkeängel Rafael vill hjälpa dig med att förstå att det finns en läkande kraft inom dig som är en sorts gudomlig läkare placerad inne i ditt medvetande. Denna del av dig kommunicerar med varje cell i din kropp. Energin i denna kraft är som en slags intelligens som går bortom dina egna tankar och känslor, och som verkar i en dimension som existerar i djupet av din själ. Rafael hjälper dig att nå denna dimension inom dig.

Rafael är som en slags bro över- från den mänskliga medvetandenivån till den gudomliga medvetandenivån.


Ärkeängel Rafael är här för att hjälpa dig att läka alla dina sår- kroppsliga, mentala, emotionella och själsliga- så att du kan uppleva helandets sanna natur. Rafael vill att du ska veta att din fysiska kropp håller på att helas. Känn hur Rafaels energi omringar dig, omsluter alla delar och absorberas där den behövs. Rafael är en äkta och sann healer som hjälper dig att hela din fysiska gestalt. Och för att din fysiska gestalt fullt ska kunna bli helad behöver även dina mentala, emotionella och själsliga sår läka. Rafael hjälper dig inifrån och ut. Rafael vill att du med visshet ska veta att även DU är en äkta och sann healer.


Rafael är här för att be dig om att inte vara rädd för att be Rafael om en ”tjänst”. Du kan aldrig be om för mycket. Rafael är alltid närvarande i ditt liv och väntar bara på att du ska kontakta, kommunicera och leva i samklang med Rafaels energi. Du behöver inte vara rädd för att störa Rafael eller be om för mycket. Rafael älskar att du ber om en ”tjänst”. Det finns inga ”tjänster” som är för små eller för stora, och Rafael ber aldrig om någon ”gentjänst”.


Rafael är ren gudomlig kärlek och kan därför hjälpa dig på ett äkta och hållbart sätt eftersom Rafael är helheten, friden och kärleken som du söker, längtar efter och eftersträvar.


Meditation med Ärkeängel Rafael


Ta nu några djupa andetag.

Låt alla tankar som kommer upp bara få finnas där. Fäst dig inte vid dem utan låt dem bara långsamt få flyga iväg. Låt den ena tanken efter den andra få släppa taget utan att du fäster dig vid någon och börjar tänka vidare. Det kan hjälpa något om du koncentrerar dig på din andning.


Känn nu hur du genom dina fötter skapar kontakt med jorden. Visualisera länken som rötter som med lätthet gräver sig ner i den näringsrika jorden tills de når källan, som är fylld med all den läkande kraft och det sanna modet som du behöver för att fullt ut kunna uppleva helandets sanna natur. Visualisera först hur du genom dina fötter tömmer ut allt det som inte är du och det du inte längre behöver. Känn hur du renar dig själv och hur Moder Jord tar hand om detta och transformerar om det till välbehövlig energi.

Ta nu emot denna transformerade energi och låt den gå igenom hela din kropp. Genom dina fötter, tår, ben, rumpa, höfter, mage, rygg, bröst, armar, händer, fingrar, nacke, hals, huvud, hår, ansikte.


Känn nu hur du öppnar upp en kanal från din hjässa upp till solen. Börja med att tömma huvudet på alla tankar som finns där. Låt dem bara flyga iväg och transformeras om till ljus av solen.

Ta nu emot allt detta ljus och låt hela din kropp fyllas av ljuset. Från din hjässa, huvud, hår, ansikte, hals, nacke, armar, händer, fingrar, bröst, mage, rygg, höfter, rumpa, ben, fötter, tår. Fyll hela din varelse.


Låt dessa två energier, dina rötter från jorden och din kanal till ljuset, mötas i ditt hjärta. Låt denna kärlekens energi från ditt hjärta skapa en ljusbubbla runt dig. Visualisera din heliga plats i ditt inre. Här är du alltid trygg. Detta är din plats, bara din. Detta är din källa dit du närsomhelst kan återvända. Där kan du ställa alla dina frågor och med visshet veta att du får de svar som du behöver. Du är trygg! Där, i din plats av trygghet uppträder nu Ärkeängel Rafael. Känn hur Rafael omsluter dig med sin energi. Överlämna nu alla dina blockeringar och din oförmåga att förlåta till Rafael.

 Rafael lägger nu sin hand på ditt hjärta och fyller hela din varelse, in på cellnivå med helande energi. Rafael säger högt till dig:

”Jag hjälper dig att läka alla dina sår så att du kan uppleva helandets sanna natur”

”Jag hjälper dig att läka alla dina sår så att du kan uppleva helandets sanna natur”

”Jag hjälper dig att läka alla dina sår så att du kan uppleva helandets sanna natur”

Du känner hur du villigt tar emot Uriels välsignelse och du säger tillbaka till Rafael:

”Tack för att du höjer mina tankar om mig själv och andra och ger mig ögon som kan se din välsignelse i allt och alla.

Tack för att du hjälper mig att uppleva allt det mod och den kärlek som jag vet existerar i allas hjärta.

Tack för att du avlägsnar allt det som inte tillhör mig, och ger mig tillit till att det som Gud har gett mig och som tillhör mig kan ingen annan ta ifrån mig.

Tack för att du ger mig vissheten till förståelse att de som Gud har fört samman kan ingen människa skilja åt.

Tack för alla de relationer som inte längre finns i mitt liv. Jag förstår nu att de inte tillhör mig. Jag välsignar dem med din hjälp och överlämnar dem till Gud.

Tack för att du skapar utrymme i mitt liv för nya relationer som tillhör mig. Jag välkomnar dem nu med ett öppet hjärta med Guds välsignelse.

Tack för att du höjer mig över världens mörker och låter mig genomdränkas av ljus, vilket gör att jag känner tröst och lugn i sanningen. Jag är ett barn av Gud och med din hjälp sprider jag detta till världen endast genom vetskapen att jag är värdig för att jag finns till.

Tack för ännu en underbar dag och den perfekta koreografin i mitt liv så att jag kan få möjlighet att uttrycka och visa den högsta versionen av mig själv. Jag överlämnar nu alla mina tankar, känslor av rädsla och problem till dig, därför att jag vet att lösningen redan finns här och genom att jag överlämnar allt till dig så vet jag att jag får en gudomlig lösning och ett gudomligt svar tillbaka. Jag är villig att se mig själv, min situation och mitt liv på ett annat sätt och jag accepterar allt som det är just nu. Tack!

Se nu, inom dig, hur du och Rafael tackar varandra. Ärkeängel Rafael är från och med nu alltid med dig och närvarande i ditt liv.

Sitt nu en stund tills du känner dig helt färdig med meditationen, sedan kan du långsamt öppna ögonen och med visshet veta att från och med nu lever du i harmoni med dig själv och andra samt i samklang med Ärkeängel Rafael.Med kärlek,

Rosanna Lariella Antonsdotter

Tveka inte att höra av dig om du undrar över något!
Check this out on Chirbit