Ärkeängel Uriel

Ärkeängel Uriel

Ärkeängel Uriel“Peace emanates from the soul, and is the sacred inner environment in which true happiness unfolds.
If you keep your mind on never to lose your peace, then you can attain godliness.
Keep a secret chamber of silence within yourself, where you will not let moods, trials, battles, or inharmony enter.
Keep out all hatred, revengefulness and desires.
In this chamber of peace God and the Angels will visit you.”


-Paramahansa Yogananda-För att tillämpa Ärkeängel Uriels budskap om förlåtelse och försoning, så kan du:

  • Läsa Ärkeängel Uriels budskap och tillämpa det i ditt liv.
  • Göra Ärkeängel Uriels meditation. Ljudfilen finns längst ner på sidan.
  • Göra övningen "Förlåta och försonas" som finns i dagboken "Tacksamhetens gåva".
  • Göra meditationen "Från oäkta skuldkänslor till äkta visdom" (finns som ljudfil). Klicka här
  • Göra "EFT- förlåtelseprocessen" som finns tillgänglig som pdf. Klicka här
  • Titta på föreläsningen "The art of aligning body and soul" med Marianne Williamson. Videon finns längre ner på den här sidan. 
  • Titta på intervjun "How to transform grief & depression through spiritual healing". Videon finns längre ner på den här sidan.
  • Kom ihåg att jag finns här för Din skull. Tveka inte att höra av dig om du undrar över något. All kärlek till Dig/ Rosanna

Budskap från Ärkeängel Uriel- Förlåtelsens ängel


Ärkeängel Uriel är här för att hjälpa dig att uppleva försoningens befrielse genom förlåtelse så att du kan leva i harmoni med dig själv och andra.

Uriel vill hjälpa dig med att förstå att skuldkänslor, ånger, bitterhet, missnöje, sorg och alla former av brist på förlåtelse orsakas av att du tillbringar för mycket tid i det förflutna eller i framtiden genom dina tankar och mister då din länk och energisamklang med änglarna.

Uriel vill att du ska veta att problem är inget annat än mentala konstruktioner som inte kan överleva då du är i samklang med änglarna. Alla problem behöver antingen accepteras eller hanteras och Uriel är här för att hjälpa dig förstå skillnaden. Problem betyder att dina tankar upptas av en viss situation eller person och denna identifikation gör att du omedvetet skapar problemet till en del av din självbild, vilket i sin tur skapar smärta. Stressen som uppstår av denna smärta orsakas av att vara ”här” men vilja vara ”där”.

Att leva här och nu men vilja vara antingen i det förflutna eller i framtiden, är en splittring som kan slita sönder dig inombords. Uriel är här för att hjälpa dig hela denna splittring.


Just nu är någon form av handling bättre än ingen handling alls, speciellt om du har suttit fast i en olycklig situation en längre tid. Uriel kallas också för ”psykologängeln” och är här för att hjälpa dig släppa taget om din oförmåga att förlåta.

Uriel hjälper dig att rensa bort och rena dig från alla gifter som orsakas av mentala och emotionella blockeringar. Denna frigöring kommer att befria dig. Försoningens frid som kommer genom din villighet att förlåta kommer skölja över dig, i dig och runt dig när du bestämmer dig för att släppa taget om all ilska som finns i ditt hjärta och ditt sinne.

Uriel vill få dig att förstå att du inte är ensam och att när du förlåter, tillåter du samtidigt andra människor att bli fria.Meditation med Ärkeängel Uriel


Ta nu några djupa andetag.

Låt alla tankar som kommer upp bara få finnas där. Fäst dig inte vid dem utan låt dem bara långsamt få flyga iväg. Låt den ena tanken efter den andra få släppa taget utan att du fäster dig vid någon och börjar tänka vidare. Det kan hjälpa något om du koncentrerar dig på din andning.


Känn nu hur du genom dina fötter skapar kontakt med jorden. Visualisera länken som rötter som med lätthet gräver sig ner i den näringsrika jorden tills de når källan, som är fylld med all den kreativa kraft och det sanna modet som du behöver för att fullt ut kunna anamma din livsuppgift. Visualisera först hur du genom dina fötter tömmer ut allt det som inte är du och det du inte längre behöver. Känn hur du renar dig själv och hur Moder Jord tar hand om detta och transformerar om det till välbehövlig energi.

Ta nu emot denna transformerade energi och låt den gå igenom hela din kropp. Genom dina fötter, tår, ben, rumpa, höfter, mage, rygg, bröst, armar, händer, fingrar, nacke, hals, huvud, hår, ansikte.


Känn nu hur du öppnar upp en kanal från din hjässa upp till solen. Börja med att tömma huvudet på alla tankar som finns där. Låt dem bara flyga iväg och transformeras om till ljus av solen.

Ta nu emot allt detta ljus och låt hela din kropp fyllas av ljuset. Från din hjässa, huvud, hår, ansikte, hals, nacke, armar, händer, fingrar, bröst, mage, rygg, höfter, rumpa, ben, fötter, tår. Fyll hela din varelse.


Låt dessa två energier, dina rötter från jorden och din kanal till ljuset, mötas i ditt hjärta. Låt denna kärlekens energi från ditt hjärta skapa en ljusbubbla runt dig. Visualisera din heliga plats i ditt inre. Här är du alltid trygg. Detta är din plats, bara din. Detta är din källa dit du närsomhelst kan återvända. Där kan du ställa alla dina frågor och med visshet veta att du får de svar som du behöver. Du är trygg! Där, i din plats av trygghet uppträder nu Ärkeängel Uriel. Känn hur Uriel omsluter dig med sin energi. Överlämna nu alla dina blockeringar och din oförmåga att förlåta till Uriel.

Uriel lägger nu sin hand på ditt hjärta och fyller hela din varelse, in på cellnivå med mod, kraft och kärlek. Uriel säger högt till dig:

”Jag hjälper dig att förlåta så att du kan leva i harmoni med dig själv och andra”

”Jag hjälper dig att förlåta så att du kan leva i harmoni med dig själv och andra”

”Jag hjälper dig att förlåta så att du kan leva i harmoni med dig själv och andra”

Uriel vill nu att du tar några djupa andetag och visualiserar i ditt inre personen eller situationen som du vill hela, förlåta och försonas med.

Sedan upprepar du tyst i ditt inre:

Tack alla mina änglar för att ni hjälper mig att fylla den här situationen med ljus och kärlek.

Mitt syfte är att hela den här situationen i ljus och kärlek.

Jag släpper mitt eget behov av att kontrollera situationen och låter er, mina änglar, fylla denna situation med hopp, förståelse och insikt.

Jag har tillit till att det finns en djupare mening för den här situationen och jag tackar er, mina änglar, för att ni hjälper mig och personen i fråga att komma till insikt. Tack, mina änglar, för att ni hjälper mig att ha tillit till den gudomliga ordningen och vad som behövs just nu.

Förlåt mig…

Tack för att du finns…

Jag älskar dig…

Jag är så ledsen…

Kärlek är framför mig…

Kärlek är bakom mig…

Kärlek är till vänster om mig…

Kärlek är till höger om mig…

Kärlek är ovanför mig…

Kärlek är under mig…

Kärlek är inom mig…

Kärlek är i min omgivning…
Kärlek till dig och denna situation…

Kärlek till alla…

Kärlek till universum…


Sitt sedan tyst en stund och släpp ditt band med personen/ situationen i fråga.

Du känner hur du villigt tar emot Uriels välsignelse och du säger tillbaka till Uriel:

”Tack för att du höjer mina tankar om mig själv och andra och ger mig ögon som kan se din välsignelse i allt och alla.

Tack för att du hjälper mig att uppleva allt det mod och den kärlek som jag vet existerar i allas hjärta.

Tack för att du avlägsnar allt det som inte tillhör mig, och ger mig tillit till att det som Gud har gett mig och som tillhör mig kan ingen annan ta ifrån mig.

Tack för att du ger mig vissheten till förståelse att de som Gud har fört samman kan ingen människa skilja åt.

Tack för alla de relationer som inte längre finns i mitt liv. Jag förstår nu att de inte tillhör mig. Jag välsignar dem med din hjälp och överlämnar dem till Gud.

Tack för att du skapar utrymme i mitt liv för nya relationer som tillhör mig. Jag välkomnar dem nu med ett öppet hjärta med Guds välsignelse.

Tack för att du höjer mig över världens mörker och låter mig genomdränkas av ljus, vilket gör att jag känner tröst och lugn i sanningen. Jag är ett barn av Gud och med din hjälp sprider jag detta till världen endast genom vetskapen att jag är värdig för att jag finns till.

Tack för ännu en underbar dag och den perfekta koreografin i mitt liv så att jag kan få möjlighet att uttrycka och visa den högsta versionen av mig själv. Jag överlämnar nu alla mina tankar, känslor av rädsla och problem till dig, därför att jag vet att lösningen redan finns här och genom att jag överlämnar allt till dig så vet jag att jag får en gudomlig lösning och ett gudomligt svar tillbaka. Jag är villig att se mig själv, min situation och mitt liv på ett annat sätt och jag accepterar allt som det är just nu. Tack!

Se nu, inom dig, hur du och Uriel tackar varandra. Ärkeängel Uriel är från och med nu alltid med dig och närvarande i ditt liv.

Sitt nu en stund tills du känner dig helt färdig med meditationen, sedan kan du långsamt öppna ögonen och med visshet veta att från och med nu lever du i harmoni med dig själv och andra samt i samklang med Ärkeängel Uriel.
Check this out on Chirbit