Ärkeängel Gabriel

Ärkeängel Gabriel

Mer om din äkta identitet, sanna livsuppgift och överflödet inom dig


Änglarna vill att du ska veta att hur du ser på dig själv och vem du tror att du är, är nära förknippat med hur du ser att andra behandlar dig. Många människor klagar på att andra inte behandlar dem tillräckligt bra och att de upplever att de inte får tillräckligt med respekt, uppmärksamhet eller erkännande av andra och världen.


Det är vanligt att människor ser på sig själva som ett behövande "litet jag" vars behov inte blir uppfyllda. Denna grundläggande missuppfattning av en falsk och gammal trosföreställning skapar problem i alla aspekter av livet. Människor tror vanligtvis att de inte har något att ge och att världen och andra människor undanhåller dem det de behöver.


Om den falska trosföreställningen om brist- oavsett om det är frågan om pengar, erkännande, kärlek och så vidare- har blivit en del av din självbild, det vill säga har blivit en del av hur du ser på dig själv och vem du tror att Du Är, kommer du alltid att uppleva brist. Istället för att erkänna och uppskatta det goda som redan finns i ditt liv ser du bara brist.


Att erkänna och uppskatta det goda som redan finns i ditt liv är grunden till allt överflöd, din sanna livsuppgift och äkta identitet. Källan till allt överflöd finns inte utanför dig själv. Den är en del av Den Du Är.


Det du tror att världen och andra människor undanhåller dig är i själva verket saker som du undanhåller världen och andra människor. Du undanhåller det eftersom du innerst inne fortfarande tror att du är liten och att du inte har något att ge andra. Det är dags nu att kliva ur denna "litenhet" och släppa denna gamla och falska trosföreställning. Änglarna är här för att hjälpa dig för du kan inte ta emot något som du inte ger. Utflödet bestämmer inflödet. Det är en utav de grundläggande universella lagarna.


Allt det du tror att världen och andra människor undanhåller dig, det har du redan inom dig. Men, om du inte tillåter dig att börja ge de här sakerna till din omgivning kommer du inte ens att veta om att du har det och kan vidare då inte förmå dig att ta emot det.


Änglarna vill att du testar följande i några veckor:

Det du tror att andra människor eller världen undanhåller dig- beröm, vänlighet, kärlek, respekt, uppskattning, hjälp, omsorg och så vidare- ge det till dem. Om du inte tror att du kan så agera bara som om du kan det, så kommer alltsammans till dig. Det innefattar även välstånd och yttre överflöd.

Börja med att se och erkänna överflödet utanför dig. Se livets alla rikedomar överallt omkring dig. Solens värme, de vackra blommorna, uppskattning av att ha ett hem, mat på bordet, familj, barn, partner och alla naturens växlingar. Livets rikedomar finns närvarande i varje steg du tar.

Att se och erkänna det överflöd som finns omkring dig väcker även överflödet inom dig. Låt det sedan strömma ut från dig. När du är vänlig och ler mot någon strömmar det redan ett litet utflöde av energi och du blir då en givare, någon som ger till andra.


Du behöver egentligen inte äga någonting för att uppleva överflöd, men om du känner dig rik så kommer du automatiskt att attrahera in det i ditt liv.

En annan grundläggande universell lag är att överflöd kommer bara till dem som redan har det.


Tänk på att både överflöd och brist är endast olika inre tillstånd som kommer till uttryck som din verklighet. Antingen så väljer du att se brist i allt, och då är det brist som du upplever i ditt liv. Eller, så väljer du att se överflöd i allt och då är det överflöd som du upplever i ditt liv.


Änglarna ber dig om att välja med eftertanke då du inte kan uppleva både brist och överflöd samtidigt.Att leva i sann överensstämmelse med sig själv

"I rädslan förhåller sig människan till det farliga i omvärlden, 

i ångesten förhåller hon sig till det farliga inom sig.

Ångesten är människans känsla av att inte vara i sann överensstämmelse med sig själv.

Just i insikten om ångesten och skulden uppnår människan

medvetandet om sin egen frihet."


-Kirkegaard-För att tillämpa ovanstående insikt från änglarna, så kan du:


  • Göra övningen "Kapa bindningen från löften i tidigare liv" som finns längst bak i dagboken under kapitel "Guide till Änglahjälp".
  • Göra meditationen "Att släppa det förflutna". Finns som ljudfil (mp3), ca.30 min. lång meditation. Klicka här för att komma till meditationen
  • Göra EFT-meditationen "Att göra sig fri från det förflutna". Finns som pdf och ljudfil. Klicka här (på den sidan kan du läsa mer om vad EFT är och hur det fungerar).
  • Göra EFT-meditationen "Att lämna gamla mönster och trosuppfattningar och skapa nya". Finns som pdf och ljudfil. Klicka här

Budskap från Ärkeängel Gabriel- Kreativitetens ängel


Ärkeängel Gabriel är här för att hjälpa dig att uppleva kreativitetens fulla kraft som leder dig till din livsuppgift.

Gabriel vill hjälpa dig med att ha nyfikenhet snarare än rädsla som drivkraft i ditt liv eftersom att leva kreativt är de modigas väg, och Gabriel är här för att säga att du är en av de modiga.


Gabriel vill att du ska förstå den universella frågan om varför du är här, därför att Gabriel vet att du ställt den frågan många gånger.

De människor som har funnit svaret på denna fråga utstrålar en viss slags energi som andra människor dras till och deras tillvaro är fylld av mening. Den insikt de vunnit om syftet med sitt liv ger dem förmågan att glädjas åt livet när det är bra och styrka att klara av de svåra perioderna i livet.


Gabriel ber dig att inte gripas av panik om du inte vet vad ditt ändamål är just nu, utan börja bara med att titta lite extra på den frågan och lita på de svar du hör från ditt inre. Dina inre röster finns där för att leda dig till storslagna höjder. Gabriel vet att du vid något tillfälle i livet fått en glimt av din kallelse, men av någon anledning valde du att inte följa den.


Du lyssnar på det här just nu därför att Gabriel vill ge dig en andra chans.

Gabriel är här just nu med sin energi för att ge dig insikt om din livsuppgift och även mod till att följa den. Tillåt Gabriel vägleda dig till att göra sådant du gillar och tycker om, helt enkelt bara för att du mår bra när du gör det. Gabriel vill att du med säkerhet ska veta att du är utvald.


Du har nu tillåtelse till att leva ett kreativt liv. Gabriel vill att du ska veta att du är välsignad.
Meditation med Ärkeängel Gabriel


Ta nu några djupa andetag.

Låt alla tankar som kommer upp bara få finnas där. Fäst dig inte vid dem utan låt dem bara långsamt få flyga iväg. Låt den ena tanken efter den andra få släppa taget utan att du fäster dig vid någon och börjar tänka vidare. Det kan hjälpa något om du koncentrerar dig på din andning.


Känn nu hur du genom dina fötter skapar kontakt med jorden. Visualisera länken som rötter som med lätthet gräver sig ner i den näringsrika jorden tills de når källan, som är fylld med all den kreativa kraft och det sanna modet som du behöver för att fullt ut kunna anamma din livsuppgift.

Visualisera först hur du genom dina fötter tömmer ut allt det som inte är du och det du inte längre behöver. Känn hur du renar dig själv och hur Moder Jord tar hand om detta och transformerar om det till välbehövlig energi.


Ta nu emot denna transformerade energi och låt den gå igenom hela din kropp. Genom dina fötter, tår, ben, rumpa, höfter, mage, rygg, bröst, armar, händer, fingrar, nacke, hals, huvud, hår, ansikte.


Känn nu hur du öppnar upp en kanal från din hjässa upp till solen. Börja med att tömma huvudet på alla tankar som finns där. Låt dem bara flyga iväg och transformeras om till ljus av solen.


Ta nu emot allt detta ljus och låt hela din kropp fyllas av ljuset. Från din hjässa, huvud, hår, ansikte, hals, nacke, armar, händer, fingrar, bröst, mage, rygg, höfter, rumpa, ben, fötter, tår. Fyll hela din varelse.


Låt dessa två energier, dina rötter från jorden och din kanal till ljuset, mötas i ditt hjärta. Låt denna kärlekens energi från ditt hjärta skapa en ljusbubbla runt dig. Visualisera din heliga plats i ditt inre. Här är du alltid trygg. Detta är din plats, bara din. Detta är din källa dit du närsomhelst kan återvända. Där kan du ställa alla dina frågor och med visshet veta att du får de svar som du behöver. Du är trygg!


Där, i din plats av trygghet uppträder nu Ärkeängel Gabriel. Känn hur Gabriel omsluter dig med sin rosa gudomliga energi. Överlämna nu alla dina hindrande rädslor till Gabriel. Gabriel lägger nu sin hand på ditt hjärta och fyller hela din varelse, in på cellnivå med mod, kraft och kärlek. Gabriel säger högt till dig:


”Jag hjälper dig att uppleva kreativitetens fulla kraft som leder dig till din livsuppgift.”


”Jag hjälper dig att uppleva kreativitetens fulla kraft som leder dig till din livsuppgift.”


”Jag hjälper dig att uppleva kreativitetens fulla kraft som leder dig till din livsuppgift.”


Du känner hur du villigt tar emot Gabriels välsignelse och du säger tillbaka till Gabriel:


”Tack för att du höjer mina tankar om mig själv och andra och ger mig ögon som kan se din välsignelse i allt och alla.

Tack för att du hjälper mig att uppleva allt det mod som jag vet existerar i allas hjärta.

Tack för att du avlägsnar allt det som inte tillhör mig, och ger mig tillit till att det som Gud har gett mig och som tillhör mig kan ingen annan ta ifrån mig.

Tack för att du ger mig vissheten till förståelse att de som Gud har fört samman kan ingen människa skilja åt.

Tack för alla de relationer som inte längre finns i mitt liv. Jag förstår nu att de inte tillhör mig. Jag välsignar dem med din hjälp och överlämnar dem till Gud. Tack för att du skapar utrymme i mitt liv för nya relationer som tillhör mig. Jag välkomnar dem nu med ett öppet hjärta med Guds välsignelse.

Tack för att du höjer mig över världens mörker och låter mig genomdränkas av ljus, vilket gör att jag känner tröst och lugn i sanningen. Jag är ett barn av Gud och med din hjälp sprider jag detta till världen endast genom vetskapen att jag är värdig för att jag finns till.

Tack för ännu en underbar dag och den perfekta koreografin i mitt liv så att jag kan få möjlighet att uttrycka och visa den högsta versionen av mig själv. Jag överlämnar nu alla mina tankar, känslor av rädsla och problem till dig, därför att jag vet att lösningen redan finns här och genom att jag överlämnar allt till dig så vet jag att jag får en gudomlig lösning och ett gudomligt svar tillbaka. Jag är villig att se mig själv, min situation och mitt liv på ett annat sätt och jag accepterar allt som det är just nu. Tack!"


Se nu, inom dig, hur du och Gabriel tackar varandra. Ärkeängel Gabriel är från och med nu alltid med dig och närvarande i ditt liv.

Sitt nu en stund tills du känner dig helt färdig med meditationen, sedan kan du långsamt öppna ögonen och med visshet veta att från och med nu lever du ett kreativt liv i samklang med Ärkeängel Gabriel.För att tillämpa budskapet från Ärkeängel Gabriel, så kan du:

  • Göra meditationen nedan. Tveka inte att höra av dig om du undrar över något!


Med kärlek,

Rosanna Lariella AntonsdotterCheck this out on Chirbit