Alla tror vi på något

Välkommen till Bloggen


En sida för inspiration och fördjupning av Veckans Insikt & Änglabudskap som skickas ut till alla prenumeranter varje fredag av Rosanna Lariella Antonsdotter.Veckans Insikt & Änglabudskap för v. 26, 2021

Alla tror vi på något


Alla tror vi på något eller någon. Det änglarna vill fråga Dig den här veckan är?


VAD TROR DU PÅ?


Änglarna vill förmedla att alla dina beteenden får sin näring av det du tror på.

Det är fullständigt omöjligt att skapa en hållbar förändring i någons beteende utan att först ta itu med den trosföreställning som beteendet grundar sig på.

Du kan tillgripa vilken handling du vill för att förändra ditt beteende, men om du inte förändrar den trosuppfattning som skapade beteendet kommer du inte att kunna få en hållbar förändring.


Makten till att byta ut en gammal trosuppfattning mot en ny ligger hos dina tankar. Det du tänker är det du tror på. Änglarna vill påminna dig om att:


TANKAR blir till ORD.


ORD skapar HANDLING.


En upprepad HANDLING blir VANOR (så som invanda beteenden, tankar, känslor och trosuppfattningar).


VANOR formar dina KARAKTÄRS- & PERSONLIGHETSDRAG.


Dina KARAKTÄRS- & PERSONLIGHETSDRAG skapar ditt LIV.


Om du vill förändra ditt liv så börja med att förändra dina tankar. Änglarna kommer den här veckan att hjälpa dig, om du tillåter dem att göra det.


Med kärlek,

Rosanna Lariella Antonsdotter

~


Nedan hittar du mer inspiration och fördjupning för att lättare kunna tillämpa Veckans insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag.

Där finner du:

  • Information om Andlig vård genom SSRF

SSRF | Centrum för Själavård & SamtalsterapiAndlig vård