Att lära dig välja kärleken

The Shift


Hela filmen "The Shift" kan du se längst ner på sidan.


En förhöjd medvetenhet är att lära dig välja kärleken


Änglarna vill visa dig hur du själv kan lära dig att steg för steg ändra fokus från att se egots perspektiv på tillvaron till att se änglarnas perspektiv på tillvaron.


När du ändrar fokus från rädslans grepp om ditt liv till kärlekens synsätt på ditt liv, kommer du automatiskt att göra andra val och se världen genom andra ”glasögon”.

När du förändrar din egen energi inom dig kommer även din yttre värld att förändras. Du börjar tänka mer kärleksfullt och känslor som oro, ängslan och rädsla ersätts med känslor av hopp, tro och tillit. Du ändrar på så sätt steg för steg riktningen av din inre kompass mot ett mer meningsfullt liv. Det handlar om vad du väljer att prioritera.


Dr. Wayne W. Dyer har medverkat i filmen ”The Shift” (se filmen nedan). I filmen redovisas en undersökning som utförts på kvinnor och män gällande deras prioriteringar före och efter detta skifte i medvetandet, från rädsla till kärlek. Prioriteringarna visade sig vara olika för kvinnor och män, vilket presenteras nedan. Prioriteringarna är listade från ett till fem, där ett är den viktigaste prioriteringen.


Prioritering för kvinnor före skiftet till en högre medvetenhet (ett ego- rädslobaserat synsätt på tillvaron):

1. Familjen

2. Självständighet

3. Karriär

4. Att passa in

5. Skönhet- att vara attraktiv


Prioritering för män före skiftet till en högre medvetenhet (ett ego- och rädslobaserat synsätt på tillvaron):

1. Välstånd- pengar

2. Äventyr

3. Prestation- ”du är vad du gör”

4. Nöje

5. Respekt- att vara respekterad


Prioritering för kvinnor efter skiftet till en högre medvetenhet (ett själsligt- och kärleksfullt synsätt på tillvaron):

1. Egen personlig utveckling. Att växa som människa

2. Självvärde, självkänsla och självförtroende

3. Andlighet

4. Att vara lycklig

5. Förmågan att förlåta


Prioritering för män efter skiftet till en högre medvetenhet (ett själsligt- och kärleksfullt synsätt på tillvaron):

1. Andlighet

2. Inre frid

3. Familjen

4. Att följa Guds vilja

5. Ärlighet och hederlighet


Några tecken på en förhöjd medvetenhet:

•Du accepterar att alla har sin egen väg att följa.

•Du betraktar omvärlden och andra människor på ett icke-dömande sätt.

•Du har lätt att förlåta dig själv och andra. Det som du tidigare såg som misstag ser du nu som erfarenheter.

•Det som du tidigare betraktade som ”fel” ser du nu som en del av den gudomliga planen.

•Du blir mer rofylld.

•Du anklagar inte dig själv och andra längre.

•Du har tagit ett inre beslut att göra allt du kan för att vara en så bra människa du bara kan. Du har tagit beslutet att vara fri.

•Du accepterar dig själv precis som du är.

•Du accepterar andra precis som de är.

•Du får tillgång till en inre stillhet och du upptäcker att lycka är ett naturligt tillstånd som kan uppnås utan hjälp av yttre medel.

•Du får lätt att vara dig själv.

•Du finner det skönt att tillbringa tid med dig själv i stillhet.

•Du prioriterar egen tid i stillhet.

•Du finner skönheten i allt.

•Du får allt lättare att lyssna utan att inta försvarsställning.

•Du har tålamod.

•Du omsätter i handling ditt syfte för att vara här på jorden, medveten om att livet ”prövar dig” ibland.

•Du har insikten om att du är unik och inte behöver efterlikna andra.

•Du delar med dig istället för att samla på dig.

•Du misströstar inte vid varje problem för du vet att det finns en ”andlig” och högre lösning på alla problem. Du har insikten att så fort ett problem dyker upp, gör även lösningen det.

•Du tror på en kärleksfull Gud istället för en straffande Gud.

•Du känner dig älskad.

•Du är medveten om att det finns en icke-personlig universell kraftkälla som du kan använda dig av.

•Du börjar se universums tecken och de meningsfulla tillfälligheterna i ditt liv.

•Du sluter en ny överenskommelse med livet. Du höjer dig över den sociala ordningen och bryter överenskommelsen som har definierat din personliga verklighet.

•Du förstår innebörden av acceptans och kapitulation. Om inte, gör du allt för att finna denna förståelse.

•Du vet att ensamhet och tomhet är värdefulla andliga gåvor.


Några tecken på ett ego- och rädslobaserat beteende:

•Du vill jämföra och tävla.

•Du vill argumentera och konfrontera.

•Du ängslas och oroar dig för allt.

•Du jagar, strävar och stressar.

•Du vill att alla ska ”lägga märke” till dig.

•Dina tankar går på högvarv hela tiden. Det finns ett ständigt ”pladder” i ditt huvud hela tiden.

•Du gottar dig i andras problem och lidanden.

•Du pratar illa om andra för att må lite bättre själv.

•Du låter dina känslor styra ditt liv.

•Du pratar hellre än att lyssna och vill gärna övertyga andra om att du har rätt.

•Du går ständigt och tänker på pengar, din kropp och låter dig styras av reklambudskap.

•Det yttre skenet är mer angeläget för dig än ditt syfte och ändamål i livet.

•Du dömer andra efter deras yttre.


 

Några förslag på hur du kan välkomna den förhöjda medvetenheten till ditt liv och få den att stanna där:

•Läs, reflektera och tillämpa Veckans Insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag..

•Prioritera att varje dag gå in i tystnaden, om så bara för ett ögonblick.

•Tänd ljus så ofta du kan.

•Omge dig av skönhet.

•Njut av blommors skönhet, naturens kraft, havets mäktighet och människans vänlighet.

•Var vänlig mot dig själv och andra.

•Städa ditt hem.

•Starta varje morgon med en bön. (”Välsigna denna dag och alla jag möter”.)

•Avsluta dagen med en bön. (”Tack för denna dag och alla jag mött.”)

•Låt ditt inre mantra vara: ”Jag är villig till att vara villig”.

•Ta ett inre beslut om att förverkliga den du verkligen är.

•Var ärlig och sann mot dig själv och andra.


"MIna kära änglar!

Tack för att ni alltid hjälper mig att ha ett öppet och kärleksfullt hjärta.

Tack för att ni alltid finns hos mig.

Tack för att ni hjälper mig att se storheten i mig själv och andra på ett icke dömande sätt.

Tack för att ni hjälper mig att inse min och andras gudomlighet och att alltid se livet från ert perspektiv.

Tack för att ni hjälper mig avlägsna alla tankar, känslor och handlingar som inte är av gudomlig natur och istället fyller mig med er välvilliga energi.

Tack för att ni hjälper mig inse att när jag älskar er, så älskar jag mig själv och när jag älskar mig själv kan jag älska andra."Med kärlek,

Rosanna Lariella Antonsdotter

Texten är hämtad från min bok "Sök och du ska finna. Änglarnas väg". Läs mer


Filmen "The Shift" kan du se nedan. 

För webbversion, klicka här