Att göra annorlunda livsval

Välkommen till Bloggen


En sida för inspiration och fördjupning av Veckans Insikt & Änglabudskap som skickas ut till alla prenumeranter varje fredag.

Veckans Insikt & Änglabudskap

Att göra annorlunda livsval


Änglarna vill den här veckan ge dig mod till att våga göra annorlunda livsval, oavsett vad någon annan tycker och tänker. Änglarna vill ge dig styrka och uthållighet till att stå stadigt i din sanning som i sin tur kommer att ge dig mod till att våga göra livsval som är i linje med din högsta potential.


I takt med att ditt medvetande utvidgas ökar även din förmåga till att göra konstruktiva livsval som stödjer din individuella väg till självförverkligande, eftersom du får en djupare förståelse för dig själv, andra människor och livets olika aspekter. Detta kan innebära att du behöver göra ett val som ogillas av andra. Änglarna är här för att säga att detta är något positivt, även om det i stunden upplevs som utmanande. Det är ett positivt tecken på att du börjar bli självständig och har förmåga till att "tänka själv" istället för att bara följa med i vad alla andra tycker, tänker och gör.


Som ett resultat av att människor börjar förändras, utvecklas även nya energier som i sin tur skapar nya möjligheter för människor. Detta innebär även att nya yrken och arbeten kommer att ta plats i samhället framöver. Dessa nya arbeten kommer att reflektera våra gudomliga uppdrag och som kommer ge uttryck för medvetandet hos de människor som bidragit med sina individuella resurser genom att våga göra annorlunda livsval för att förverkliga sig själv. Dessa nya arbeten kommer att skapas som individuella spegelbilder av våra unika talanger. När vi växer personligen så växer vi även in i mer ansvarsfulla energier. Änglarna vill påminna dig om att vi inte kommer att "hitta" dessa arbeten, vi kommer att skapa dem.


Det änglarna undrar nu är om du är redo att öppna denna nya dörr?

Är du redo för en ny inriktning i livet?


Med kärlek,

Rosanna Lariella Antonsdotter

~


Nedan hittar du mer inspiration och fördjupning för att lättare kunna tillämpa Veckans insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag.

Där finner du:

  • Video 1: "The nun who couldn´t pray" | Karen Armstrong.
  • Video 2:  "Charter for compassion" | Karen Armstrong.
  • Boktips: "Med Gud på vår sida: Religion och våld genom historien" av Karen Armstrong. Läs mer om Karen Armstrong nedan. Klicka här för att läsa mer om boken

"Karen Armstrong är en brittisk författare som är verksam vid Leo Baeck College for the Study of Judaism i London. Vid 18 års ålder anslöt hon sig till den romersk-katolska organisationen "Society of the Holy Child Jesus", där hon avancerade till nunna.

År 1969 lämnade hon klosterlivet för att studera modern litteratur vid universitetet Oxford. Armstrong anses av många vara en auktoritet inom sitt ämnesområde och hon har medverkat i flera TV-program, däribland en dokumentärserie i sex delar om Paulus, samt författat en rad böcker om tro och religion.

Armstrong mottog Muslim Public Affairs Council's Media Award år 1999, New York Open Center Gala Honours år 2004, TED Prize år 2008, Roosevelt Institutes Four Freedoms Medals Freedom of Worship år 2008 och "Kunskapspriset"- Internationella hederspriset år 2011. Hon har tilldelats  titeln hedersdoktor av Aston University 2006 och av St Andrews universitet 2011."