Att ha överflöd är att leva i samklang med det kreativa flödet

Välkommen till Bloggen


En sida för inspiration och fördjupning av Veckans Insikt & Änglabudskap som skickas ut till alla prenumeranter varje fredag.

Veckans Insikt & Änglabudskap

Att ha överflöd är att leva i samklang med det kreativa flödet

Att ha överflöd är att leva i samklang med det kreativa flödet


Änglarna vill den här veckan lära dig att leva i samklang med det kreativa flödet för att du ska kunna skapa överflöd i alla aspekter av ditt liv.

Änglarna vill att du börjar med att fråga dig själv vad kreativitet innebär för dig och hur du kan låta det kreativa skapandet få ta mer plats i ditt liv.


Änglarna vill att du ska veta att hur du ser på dig själv och vem du tror att du är, är nära förknippat med hur du ser att andra behandlar dig.

Många människor klagar på att andra inte behandlar dem tillräckligt bra och att de upplever att de inte får tillräckligt med respekt, uppmärksamhet eller erkännande av andra och världen.


Det är vanligt att människor ser på sig själva som ett behövande "litet jag" vars behov inte blir uppfyllda. Denna grundläggande missuppfattning av en falsk och gammal trosföreställning skapar problem i alla aspekter av livet. Människor tror vanligtvis att de inte har något att ge och att världen och andra människor undanhåller dem det de behöver.


Om den falska trosföreställningen om brist- oavsett om det är frågan om pengar, erkännande, kärlek och så vidare- har blivit en del av din självbild, det vill säga har blivit en del av hur du ser på dig själv och vem du tror att Du Är, kommer du alltid att uppleva brist. 

Istället för att erkänna och uppskatta det goda som redan finns i ditt liv, ser du bara brist.


Att erkänna och uppskatta det goda som redan finns i ditt liv är grunden till allt överflöd.

Källan till allt överflöd finns inte utanför dig själv. Den är en del av Den Du Är.


Det du tror att världen och andra människor undanhåller dig är i själva verket saker som du undanhåller världen och andra människor.

Du undanhåller det eftersom du innerst inne fortfarande tror att du är liten och att du inte har något att ge andra. Det är dags nu att kliva ur denna "litenhet" och släppa denna gamla och falska trosföreställning.

Änglarna är här för att hjälpa dig för du kan inte ta emot något som du inte ger.

Utflödet bestämmer inflödet. Det är en utav de grundläggande universella lagarna.


Allt det du tror att världen och andra människor undanhåller dig, det har du redan inom dig. Men, om du inte tillåter dig att börja ge de här sakerna till din omgivning kommer du inte ens att veta om att du har det och kan vidare då inte förmå dig att ta emot det.


Änglarna vill att du testar följande i några veckor:

Det du tror att andra människor eller världen undanhåller dig- beröm, vänlighet, kärlek, respekt, uppskattning, hjälp, omsorg och så vidare- ge det till dem. Om du inte tror att du kan så agera bara som om du kan det, så kommer alltsammans till dig.

Det innefattar även välstånd och yttre överflöd.

Börja med att se och erkänna överflödet utanför dig. Se livets alla rikedomar överallt omkring dig. Solens värme, de vackra blommorna, uppskattning av att ha ett hem, mat på bordet, familj, barn, partner och alla naturens växlingar.

Livets rikedomar finns närvarande i varje steg du tar.

Att se och erkänna det överflöd som finns omkring dig väcker även överflödet inom dig. Låt det sedan strömma ut från dig. När du är vänlig och ler mot någon strömmar det redan ett litet utflöde av energi och du blir då en givare, någon som ger till andra.


Du behöver egentligen inte äga någonting för att uppleva överflöd, för om du känner dig rik

så kommer du automatiskt att attrahera in det i ditt liv.

En annan grundläggande universell lag är att överflöd kommer bara till dem som redan har det.


Tänk på att både överflöd och brist är endast olika inre tillstånd som kommer till uttryck som din verklighet. Antingen så väljer du att se brist i allt, och då är det brist som du upplever i ditt liv. Eller, så väljer du att se överflöd i allt och då är det överflöd som du upplever i ditt liv.


"If you reason with people who are always in doubt and confused- and especially if your own consciousness is not yet firm in true understanding- your brain will also become infected by doubt and confusion. The masters cling to truth, not theories"

-Yogananda-


Med kärlek,

Rosanna Lariella Antonsdotter

~

Nedan hittar du mer inspiration och fördjupning för att lättare kunna tillämpa Veckans insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag.

Där finner du:

  • Boktips 1: "Den magiska gnistan- Vägen till ett kreativt liv" av Kajsa Ingemarsson.
  • Boktips 2: "Stor magi- Leva kreativt utan rädsla" av Elizabeth Gilbert.
  • Inspirationsföreläsning  med Elizabeth Gilbert: "Your elusive creative genius".

1.

Boktips 1: "Den magiska gnistan- Vägen till ett kreativt liv" 

2.


Boktips 2:  "Stor magi- Leva kreativt utan rädsla" 

3.