BIM

Meditation som terapi enligt BIM

BIM (Bach In Motion) är en meditationsbaserad metod med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi.

Kort om meditation som terapi enligt BIM

Vad menas med meditationsbaserad?

 

I metoden BIM används meditation som ett terapeutiskt verktyg för att kunna nå och bibehålla meditationens effekter och fördelar.

Genom BIM får du ett terapeutiskt redskap för att kunna uppnå självförverkligande.


Läs mer om meditationens effekter och fördelar
Vad innebär en existentiellorienterad inriktning av psykoterapi?

 

Existentiellorientering innebär en inriktning på den mänskliga existensen och betonar individens ansvar att själv välja hur livet ska formas och som utgår från den enskilde människans situation.


Läs mer om en existentiellorienterad inriktning

Vad är BIM?

 

BIM (Bach In Motion) är en metod med inspiration från Dr. Edward Bach och hans indelning av de 7 tillståndsgrupperna. Därav namnet Bach In Motion. 


Grundare av metoden BIM är Rosanna Lariella Antonsdotter.


Läs mer om de 7 tillståndsgrupperna

Hur kan jag börja använda meditation som terapi enligt BIM?

 

BIM finns presenterat i boken "Genom betraktarens ögon" som du kan beställa som vanlig bok och e-bok.Ta reda på mer

MEDITATIONENS EFFEKTER OCH FÖRDELAR

 • Förbättrar sömnkvaliteten.
 • Förbättrar balans och koordination.
 • Ökar självförtroende, självkänsla.
 • Lättare att hantera ovälkomna tankar.
 • Minskar stress och oro.
 • Mildrar depressioner.
 • Ger energi att orka med vardagen.
 • Starkare kropp.
 • Smidigare kropp.
 • Uthålligare kropp.
 • Lättare att hålla vikten.
 • Kroppshållningen blir bättre.
 • Ökar kroppsmedvetenheten.
 • Stärker hjärtat.
 • Minskar risken för hjärtinfarkt.
 • Minskar risken för åldersdiabetes.
 • Lättare att hantera känslor.
 • Ökar livslängden.
 • Starkare immunförsvar.
 • Cellernas åldringstakt minskar.
 • Balanserar ämnesomsättningen.
 • Förbättrar blodcirkulationen.

Mer om en existentiellorienterad inriktning


Kanske finns det en inre konflikt och gnagande känsla av att du inte lever det liv du vill eller arbetar med det du önskar?

Kanske vet du inte vad du vill, men du har en längtan att ta reda på det?

Kanske känns det som om du inte använder dina talanger och gåvor?

Kanske upplever du att där hela tiden finns en djup kronisk depressiv känsla?

Kanske är du fortfarande osäker på din väg och hur du ska gå vidare, trots alla år av ansträngningar med din egen personliga utveckling?

Kanske känner du dig ensam trots alla dina vänner?

Kanske upplever du inte den nivån av förtrolighet som du önskar med din partner/vän/familj/kollega?


Kan du känna igen dig?


Har du svarat JA på en eller flera utav frågorna ovan?


Då är du inte ensam. Det är många som ställer sig frågan: "Det måste finnas ett annat sätt att leva livet på?"


Har du ställt dig den frågan?


Då kan BIM vara något för dig!


En existentiellorienterad inriktning av psykoterapi har en hälsobefrämjande karaktär där personlig utvecklingslära, andlighet, beteendevetenskap och religionspsykologi används som grundläggande verktyg i den personliga livsvägledningen.

Syftet är att röra sig mot ökad helhetskänsla genom personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande.

Målet är att förverkliga sig själv och de egna långsiktiga livsplanerna.


I BIM används en lösningsfokuserad metod med praktiska inslag för att bli mer aktiv och att på ett mer effektivt sätt använda sina egna förmågor till att åstadkomma en önskad förändring genom att förändra sin syn på sig själv.


Existentiellorientering innebär en inriktning på den mänskliga existensen och betonar individens ansvar att själv välja hur livet ska formas och som utgår från den enskilde människans situation.


Ibland kanske det känns som om där finns ett stort gap mellan där du befinner dig just nu och till dit du vill komma.

Man försöker oftast i det här stadiet att tänka ut en lösning, men hur mycket man än funderar så händer ingenting. Det blir bara fler och fler tankar som maler i huvudet och det kan kännas som om tankarna har ett eget liv och man bara följer efter. När detta pågått en längre tid så kan fysiska och emotionella problem ge sig till känna. Kanske får man smärta i kroppen, ångest, en kronisk depressiv känsla, trötthet, brist på tillit till sig själv och sin omgivning, man känner sig instängd och ofri och livet känns ganska innehållslöst och tråkigt.

När detta tillstånd uppträder i ditt liv kan du vara säker på att en förändring av något slag är på väg att inträffa.
Det är inte en fråga om NÄR, utan en fråga om HUR.

Du längtar efter att få vidareutvecklas och växa som människa. Detta är inget konstigt utan fullt naturligt och det behöver inte betyda att något är fel. Ibland visar vår nuvarande situation på att det är dags att växa, inte bara på ett personligt sätt utan även i psykisk och andlig förståelse.

Vi tvingas då söka djupare och ta ansvar för hur vi behöver förändra vårt tänkande eller beteende.


Oftast är vi människor rädda för förändringar, men förändringens väg behöver inte vara skrämmande utan väldigt glädjefylld, där både hjärta och intellekt kan vara dina vägvisare. Ibland räcker det med att lära sig förstå sig själv bättre.


Genom meditation som terapeutiskt redskap kan du avlägsna det som håller dig tillbaka och blockerar din väg till att förverkliga dig själv.ERBJUDANDEN


Nedan kan du ta del av olika erbjudanden för att kunna börja använda dig BIM:BOK


Genom betraktarens ögon

"GENOM BETRAKTARENS ÖGON är en kursbok till Det Personliga Utvecklingsprogrammet.

Den här upplagan är specialdesignad för Dig som går Det Personliga Utvecklingsprogrammet. Boken innehåller, förutom textbok, även en arbetsbok.

GENOM BETRAKTARENS ÖGON är en introduktion till medveten närvaro och BIM som guidar dig till att upptäcka din äkta identitet.
Det är en bok för personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande."


Titel: Genom betraktarens ögon.

Undertitel: Kursbok till Det Personliga Utvecklingsprogrammet.

Författare: Rosanna Lariella Antonsdotter.

ISBN: 9789179699024

Språk: Svenska

Antal sidor: 190

Format: A4. Häftad.

E-bok: Beställ här

Förlag: SSRF Bokförlag

MER OM BIM


BIM (Bach In Motion) är en metod med inspiration från Dr. Edward Bach och hans indelning av de 7 tillståndsgrupperna.

Därav namnet Bach In Motion. Syftet med BIM är att:

1. Avlägsna (genom att transformera om) det som hindrar oss från att leva och uttrycka de gudomliga själsegenskaperna så som; kärlek, medkänsla, frid, ödmjukhet etc. Enligt Bach finns det 38 själsegenskaper. Läs mer om de olika själsegenskaperna nedan.


2. Fylla oss själva med de gudomliga själsegenskaperna så att vi kan uttrycka oss till andra och världen genom dessa.


3. Sätta de olika gudomliga själsegenskaperna i rörelse så att vi kan leva vårt liv inifrån och ut istället för utifrån och in.


Dr. Edward Bach (1886-1936) ägnade sitt liv åt att finna en medicin och metod (Bach´s blomsterterapi) utan några biverkningar och som var till för alla lidande och förtvivlade människor. Hans nyckelord var "värna om enkelheten". Se pdf nedan

Hans metod bestod av att behandla människan och inte symtomen. Han menade att naturen är väldigt enkel och okomplicerad, det är vi människor som envisas med att göra allt så komplicerat. Med metoden får människan hjälp av naturens läkande kraft att hitta tillbaka till sig själv och fortsätta sin vandring på den gudomliga vägen som vi aldrig borde ha lämnat.


Så här förklarar Dr. Bach själv hur hans blomsterterapi fungerar:

"Sjukdom är varken grymhet eller bestraffning, utan ett korrektiv av ett tillstånd vi hamnat i (därav de 7 tillståndsgrupperna). Tillstånden kan ses som ett verktyg som själen tillgriper för att få oss att uppmärksamma våra fel och brister. Tillståndens uppgift är att hindra oss från att göra ännu fler och större felsteg och att föra oss tillbaka till den Sanningens och ljusets väg vi aldrig borde ha lämnat. Metoden botar inte genom att angripa de olika tillstånden, utan genom att låta vår kropp, själ och sinne överflödas av vår egen högre naturs sköna vibrationer som med sin närvaro får de olika tillstånden att smälta bort som snö i sol. Det existerar inget sant helande utan förändring i åsikter, frid i sinnet och en inre lycka."


Grundare av metoden BIM är Rosanna Lariella Antonsdotter. Hon har genom meditation som redskap skapat en metod där du inte behöver inta några yttre medel för att uppnå de effekter, fördelar samt mål och syfte som är själva grundfilosofin med de 7 tillståndsgrupperna. BIM är ett komplement till Dr. Edward Bach och hans blomsterterapi. Läs mer nedan


I meditation som terapi enligt BIM utgår vi alltid från de 7 tillståndsgrupperna genom att använda olika meditationer, övningar, frågor, guide för problösning och annat så att du kan uppnå ditt mål och syfte.


De 7 tillståndsgrupperna är:

1. Från rädsla till frid. I denna tillståndsgrupp får du hjälp med att lindra:

 • Okänd rädsla.
 • Explosiv rädsla.
 • Vardaglig rädsla.
 • Onödig rädsla för närståendes välbefinnande.
 • Akut rädsla.


2. Från osäkerhet till hopp. I denna tillståndsgrupp får du hjälp med att lindra:

 • Saknad självkänsla.
 • Tvivel.
 • Förtvivlan.
 • Mental trötthet.
 • Obeslutsamhet.
 • Osäkerhet gällande livsuppgift.


3. Från inre splittring till närvaro. I denna tillståndsgrupp får du hjälp med att lindra:

 • Inlärningsproblem.
 • Dagdrömmeri.
 • Hemlängtan.
 • Tillfällig sorg.
 • Extrem trötthet.
 • Förvirrade tankar.
 • Brist på livsglädje.


4. Från ensamhet till tro och tillit. I denna tillståndsgrupp får du hjälp med att lindra:

 • Självupptagenhet.
 • Irritation.
 • Självvald isolering.


5. Från påverkan utifrån till inre övertygelse. I denna tillståndsgrupp får du hjälp med att lindra:

 • Förträngning av smärta.
 • Svag egen vilja.
 • Avund och svartsjuka.
 • Alltför mottaglig för intryck utifrån.


6. Från oäkta skuldkänslor till äkta visdom. I denna tillståndsgrupp får du hjälp med att lindra:

 • Orenhetskänslor.
 • Tillfällig utmattning.
 • Brist på självförtroende.
 • Envishet.
 • Skuld och skam.
 • Chock från det förflutna.
 • Djup förtvivlan och ångest.
 • Destruktiva tankemönster.


7. Från yttre kontroll till kärlek. I denna tillståndsgrupp får du hjälp med att lindra:

 • Kritiskt dömande inställning.
 • Själviskhet.
 • Hårdhet mot sig själv.
 • Överdriven entusiasm.
 • Starkt kontrollbehov av andra.