Den gyllene regeln

Välkommen till Bloggen


En sida för inspiration och fördjupning av Veckans Insikt & Änglabudskap som skickas ut till alla prenumeranter varje fredag av Rosanna Lariella Antonsdotter.Veckans Insikt & Änglabudska

Den gyllene regeln


"Allt vad du vill att andra ska göra mot dig ska du också göra mot dem"

-Den gyllene regeln-


Den här veckan vill änglarna att du djupt inom dig ska förstå en av de främsta andliga lagarna och börja utöva den i din vardag. Änglarna pratar om den gyllene regeln: "Allt vad du vill att andra ska göra mot dig ska du också göra mot dem". Änglarna vill också visa dig att även det omvända kan du använda dig av i ditt liv och i din vardag: "Allt vad du inte vill att andra ska göra mot dig ska du inte heller göra mot dem". Änglarna kommer den här veckan att hjälpa dig tillämpa den gyllene regeln i ditt liv och i din vardag.


Att tillämpa den gyllene regeln i ditt liv och i din vardag innebär att börja leva ditt liv efter den.

Att leva ditt liv efter den innebär vidare att du praktiserar den genom att uttrycka den i allt du gör genom att börja vara den.

Att börja vara den innebär att du utvecklar de själsegenskaper som är i linje med den gyllene regeln och sedan uttrycker du dessa själsegenskaper till allt och alla. De själsegenskaper som är i linje med den gyllene regeln är: Mildhet, vänlighet och medkänsla. Alla dessa själsegenskaper resulterar i goda handlingar som alltid ger vår själ näring.


Mildhet är en attityd av ömhet och kärlek till människor och till världen omkring oss och kommer från en djup inre önskan att inte skada någon eller något. I mildhetens närvaro är alla trygga. Det är att omfamna istället för att kontrollera. Att röra sig med visdom, beröra med mjukhet, prata lugnt och tänka vänligt.


Vänlighet är förmågan att kunna möta andra med värme och omsorg så att andra alltid kan känna sig välkomna. I vänlighetens tecken accepterar vi de läxor livet lär oss i medvetenhet om att misstag ofta är våra bästa lärare. För att kunna vara genuint vänlig mot andra, behöver vi först utveckla en vänlig attityd till oss själva. När vi upplever vänlighetens äkta energi skäms vi inte eller lägger skam på andra med illusionen att vi bör vara perfekta. Vi gör vårt allra bästa och vet med säkerhet att det räcker. Vänlighet påminner oss om att vi hellre än att vara stolta bör vara tacksamma för våra framgångar. Vänlighet får oss att göra de mest små och enkla saker som om de vore stora och ädla.


Medkänsla är en djup gudomlig kärlek till allt och alla. Medkänsla kan endast strömma fritt från våra hjärtan när vi inte dömer utan istället försöker förstå. Vi behöver vår egen medkänsla precis lika mycket som andra. Oavsett om det är en stilla bön eller en mild beröring, så är medkänsla en ovärderlig gåva. När vi upplever äkta medkänsla förstår vi att vi kan bara behålla det vi själva ger.


"Visa medkänsla om du vill att andra ska vara lyckliga.

Om du själv vill vara lycklig, visa medkänsla."

-Dalai Lama-


Med kärlek,

Rosanna Lariella Antonsdotter

~


Nedan hittar du mer inspiration och fördjupning för att lättare kunna tillämpa Veckans insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag.

Där finner du:

  • En inspirationsvideo med Karen Armstrong: "Let´s revive the Golden Rule.".