EFT

Inspiration till meditation


EFT

Vad är EFT?


EFT (Emotional Freedom Techniques) är en behandlingsteknik för hjälp till självhjälp. EFT handlar om att nå ett accepterande förhållningssätt till sig själv och andra människor med hjälp av medkänsla och ödmjukhet.
EFT är en teknik som snabbt kan bryta sambandet mellan tanke och negativa känslor genom att neutralisera dessa. Detta gör att man kan upprätthålla ett varaktigt och hållbart behandlingsresultat vid känslomässigt orsakade symtom som t.e.x. kronisk värk, migrän, huvudvärk, stress, rädsla, ilska, sorg, ångest, beroende, fobier, depression, ätstörningar, dålig självkänsla, prestationsångest, svårigheter med att förverkliga sina mål etc.

Man behöver ingen utrustning och inga preparat. Det går alldeles utmärkt att behandla sig själv.
EFT är en teknik som har sina rötter i TCM, Traditionell Kinesisk Medicin, som man kombinerar med västerländsk psykologi. Man kan säga att EFT är akupunktur, fast utan nålar. En kombination av akupressur på bestämda punkter tillsammans med affirmationer. Vad man säger/tänker under behandlingen hjälper till för att uppnå ett visst behandlingsresultat. Man kan också kalla EFT för meridianbaserad samtalsterapi. Man knackar på bestämda punkter i kombination med att man uttalar utvalda affirmationer. En användbar teknik för att koppla ihop hjärta och hjärna. Oftast vill vårt hjärta en sak, medan våra tankar vill en annan. EFT kopplar på ett ödmjukt och accepterande sätt ihop hjärta och hjärna. Vi skapar en länk mellan vår personlighet och vår äkta identitet.


Hur fungerar EFT:

Genom forskning om hjärnan vet man att stress börjar i amygdalan.
Amygdalan ser ut som en mandel och är en del av det limbiska systemet. Det limbiska systemet, i sin tur, är centrum för känslor och långtidsminne och det är här som minnen av negativa upplevelser lagras.
När man upplever ett negativt känslotillstånd såsom rädsla, ilska, irritation eller upprördhet skickar hjärnan en larmsignal som förbereder kroppen för en kamp- eller flyktreaktion. Alla kroppens försvarssystem aktiveras och adrenalin utsöndras, musklerna spänns och blodtryck, puls och blodsocker stiger för att kunna ge kroppen extra mycket energi för att klara av utmaningen.
Förr i tiden var stress bra att ha då det var en ren överlevnad. Men nu för tiden aktiveras detta system, vår kamp- och flyktreaktion, inifrån och skapar då oftast en skadlig stress. Men stressreaktionen i kroppen är likadan oavsett om orsaken är ett yttre överlevnadshot eller ett negativt minne.
De här ständiga adrenalin- och kortisolpåslagen försätter oss i en ständig kamp- eller flyktreaktion, vilket i sin tur gör oss slitna, överviktiga, upprörda, stressade och allmänt missnöjda med livet.
Om vi tar ett exempel som viktminskning och kopplingen till stress. Det är väldigt svårt att gå ner i vikt när kortisolnivån ständigt är för hög. Vilket den är vid stress. I själva verket blir man mer benägen att gå upp i vikt, särskilt runt midjan. Och det är så många som stressar kring vad de ska äta. Jag brukar säga att, ät det din kropp behöver och vill ha, men slappna av medan du äter.
Det EFT och knackning gör är att det stoppar kamp- och flyktreaktionerna och programmerar om hjärnan och kroppen till att agera och reagera annorlunda.
När vi knackar på meridianernas ändpunkter skickas ett lugnande budskap till kroppen och amygdalan uppfattar situationen som trygg. Dessutom omprogrammeras hippocampus, vars uppgift i hjärnan är att jämföra de tidigare hoten med signalerna i nuet och sedan meddela amygdalan om situationen är ett hot eller inte.
Forskare vid Harvard Medical School har visat att när man stimulerar utvalda meridianpunkter, så som i EFT, minskar aktiviteten i amygdalan, hippocampus och andra delar av hjärnan som har med rädsla att göra. Detta kan man se med hjälp av MRT- och PET-instrument. Man ser med hjälp av hjärnskanning med dessa instrument tydligt att amygdalans signaler avtar när meridianpunkterna stimuleras.

 
De punkter vi knackar på är:

 • Utsidan av handen 
 • Ögonbryn 
 • Tinning 
 • Under ögat 
 • Under näsan 
 • Hakan 
 • Nyckelben 
 • Under armen 
 • Toppen av huvudet


Nedan finner du olika EFT-mallar och meditationer:

Text, röst och innehåll: Rosanna Lariella Antonsdotter

 1. EFT- Förlåtelseprocess. Finns som pdf. Klicka här för text
 2. EFT- Morgonmeditation. Finns som pdf. Klicka här för text
 3. EFT- Kvällsmeditation. Finns som pdf. Klicka här för text
 4. EFT- När ingenting fungerar. Finns som pdf. Klicka här för text
 5. EFT- Att göra sig fri från det förflutna. Finns som pdf och ljudfil (ca. 8 min.) Klicka här för text. Se nedan för mp3
 6. EFT- Att lämna gamla mönster och trosuppfattningar och skapa nya. Finns som pdf och ljudfil (ca. 8 min.) Klicka här för text. Se nedan för mp3
 7. EFT- Att komma vidare. Finns som pdf och ljudfil (ca. 8 min.) Klicka här för text. Se nedan för mp3
 8. EFT- Vid ekonomisk oro. Finns som pdf och ljudfil (ca. 20 min.) Klicka här för text. Se nedan för mp3
 9. EFT- När man känner sig obekväm med sin kropp (vid övervikt). Finns som pdf och ljudfil (ca. 20 min.) Klicka här för text. Se nedan för mp3

Check this out on Chirbit

Check this out on Chirbit

Check this out on Chirbit

Check this out on Chirbit

Check this out on Chirbit