En öppen attityd till livet

Välkommen till Bloggen


En sida för inspiration och fördjupning av Veckans Insikt & Änglabudskap som skickas ut till alla prenumeranter varje fredag av Rosanna Lariella Antonsdotter.Veckans Insikt & Änglabudskap

En öppen attityd till livet


Den här veckan vill änglarna lära dig en viktig andlig princip som genomsyrar allt i livet och som är andlighetens grund, kärna och bas. Den andliga principen är att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet.


Att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet innebär att acceptera allt och alla som kommer din väg som en andlig lärdom och budbärare. Denna andliga lärdom och budbärare har en viktig gåva till dig som kommer att lära dig en djup insikt om dig själv. Denna djupa insikt är nästa steg i din andliga utveckling. Att ha denna typ av öppen attityd är att ha "rätt" inställning till livet med en djup övertygelse att varje dag har en andlig läxa att lära oss, om vi är öppna och villiga att ta emot den.


Att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet är att ha nyfikenhet snarare än rädsla som drivkraft framåt i livet.


Att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet skapar en djup mening i ditt liv. Varje dag blir då en gåva som du väljer att förvalta på allra bästa sätt.


Att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet är att vilja utvecklas så långt som möjligt, eftersom du vet att det i sin tur gör att en dörr öppnas för dem som befinner sig ett steg bakom dig.


Att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet är att starta varje morgon med följande bön:

"Kära Gud,

Vart vill Du leda mig idag?

Vad vill Du att jag ska göra?

Vad vill Du att jag ska säga?

Och, till vem?

Amen"


Att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet är att ta ansvar för sin egen personliga utveckling, andliga förståelse och mänskliga växande. Att ta ansvar innebär att villigt avsätta tid varje dag för andligt utövande, så som meditation och bön. Vi gör det för att vi vet att våra egna tankar kan antingen höja eller sänka energinivån hos andra människor. Därför väljer vi medvetet att hålla våra tankar positiva med en hög energi. Desto mer ansvar vi tar för vår egen inre utveckling, desto mer och högre ansvar får vi i det yttre.


Att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet är att förstå att varje människa som utvecklas till nästa nivå gör det lättare för dem som är ett steg bakom att följa samma väg. När DU väljer högre tankar, går igenom dina lärdomar och utmaningar med lätthet och förmedlar kärlek och frid så ger du ett värdefullt bidrag till mänsklighetens utveckling.


Kom ihåg att du kan vara okänd och verka i det fördolda eller så kan du vara berömd och stå i offentlighetens ljus. Båda fallen har precis lika stor effekt på mänskligheten. Många högt utvecklade själar väljer medvetet att leva anonyma liv. Du kan inte bedöma värdet av det arbetet som du gör här på jorden, just nu, med personlighetens kriterier. Personlighetens kriterier tittar endast på formen, det vill säga utifrån andra människors och samhällets kriterier. Det är bara genom din själs ögon som du kan se vilken inverkan ditt liv har på mänskligheten.


Änglarna är här för att meddela DIG att du är en högt utvecklad själ som har stor inverkan på mänskligheten, annars skulle du inte läsa det här just nu. Det är dags för dig att kliva ur din "litenhet" och sluta be om ursäkt för din "storhet". Änglarna är med dig och du har ett viktigt uppdrag att utföra som änglarna kommer att visa dig den här veckan.


"Man has reached a critical point in history, where he must turn to God to avoid the consequences of his own faulty thinking. We must pray, not a few of us, but all of us.

We must pray simply, fervently, sincerely, and with increasing power as our faith grows.
We must condition the world’s leaders by asking God’s Spirit to descend upon their hearts and minds.

We must condition ourselves, each and every one, by asking God’s help in living so that peace may be possible.
We must pray in church, at home, on the train, while driving, on the job — and keep at it.
Each of us is important now.

The ability of every individual to seek divine help is a necessary link in the golden chain of harmony and peace.
Prayer is a dynamic manifestation of love by the concerned, reaching out for God’s help for man.

You can help change the world by your prayers and your prayerful action."
— Dag Hammarskjöld

at the dedication of the Meditation Room

United Nations Headquarters.


Med kärlek,

Rosanna Lariella Antonsdotter

~


Nedan hittar du mer inspiration och fördjupning för att lättare kunna tillämpa Veckans insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag.

Där finner du:

  • Mer information om: "A Worldwide Circle of Prayer" och "Healing Technique Taught by Paramahansa Yogananda." (Finns som pdf och video.) 

"When the prayers of thousands are united, the powerful vibrations of peace and divine healing thus generated are in estimable value in helping manifest the desired results."

-Paramahansa Yogananda