Framtiden är nu

Välkommen till Bloggen


En sida för inspiration och fördjupning av Veckans Insikt & Änglabudskap som skickas ut till alla prenumeranter varje fredag.


Veckans Insikt & Änglabudskap

Framtiden är nu


Änglarna vill be dig om att komma ihåg att du skapar din framtid i nuet, vilket innebär att framtiden är nu.


Änglarna vet att du känner en inre kallelse till att bidra med dina talanger och gåvor för att skapa en mer hållbar värld för oss människor att leva i. Att skapa något stort börjar alltid i det lilla och enkla. Varje storslagen idé startar alltid inom en enskild människa. Änglarna vet att du har en idé i ditt inre som väntar på din tillåtelse att få uttrycka sig i det yttre. Det är en bra idé och änglarna är med dig. Ta steget och våga ha modet till att skapa något storslaget.


Du har kanske hört talesättet: "Många är kallade men få är utvalda". Detta betyder att alla är kallade men det är få som orkar bry sig om att lyssna. Änglarnas kallelse är universell och når ut till varje medvetande, men inte alla väljer att lyssna till sitt eget hjärtas kallelse. Änglarna är här för att tala om att du är både kallad och utvald. Du kommer garanterat att lyckas.


Med kärlek,

Rosanna Lariella Antonsdotter

~


Nedan hittar du mer inspiration och fördjupning för att lättare kunna tillämpa Veckans insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag.

Där finner du:

  • Inbjudan till att bli en Ängla-ambassadör: Se nedan.

INBJUDAN TILL ATT BLI EN ÄNGLA-AMBASSADÖR

Ängla-ambassadören är Den nya människan

Änglarna vill att du ska ta steget till att vara en Ängla-ambassadör. Det är inte något du egentligen blir, utan något som DU ÄR. Att vara en Ängla-ambassadör innebär att ta del av en andlig välsignelse som vitaliserar människor och som är en del av Den nya människan som vill födas fram här på jorden. Det är Den nya människan som kommer att skapa en ny Jord, ”Ett himmelrike på Jorden”.


Den nya människan är en Änglaambassadör som villigt är med och förnyar världens värderingar på den
allra djupaste nivån. Den nya människan byter inte endast ut innehållet, utan bygger upp en ny hållbar struktur med en fast grund att stå på.


Att vara en Ängla-ambassadör betyder inte att du behöver tillkännage detta för alla och envar.

En Ängla-ambassadör behöver inte berätta detta för människor som inte har en aning om vad du pratar om. En Ängla-ambassadör lär sig att arbeta i det tysta och att hålla sina egna rådslag.
Änglarna vill att du ska veta att när det gäller andlig visdom är det viktigt att känna till att när du talar vid fel tillfälle, på fel plats eller till fel person kan den som talar verka mer som en dåre än en vis människa.
Planen för en Ängla-ambassadör går ut på att hela en människa i taget genom kärlekens kraft. Denna undervisning har mycket lite att göra med verbal kommunikation. Det handlar mer om en slags kvalitet av mänsklig energi.


En Ängla-ambassadör är var och en som väljer att vara det. Det är de som har svarat på änglarnas anrop.
Du har kanske hört talesättet: ”Många är kallade men få är utvalda” Detta betyder att alla är kallade men det är få som orkar bry sig om att lyssna. Änglarnas kallelse är universell och når ut till varje medvetande, men inte alla väljer att lyssna till sitt eget hjärtas kallelse.
Änglarna ber dig att, idag, lyssna på ditt eget hjärtas kallelse. Änglarna är här för att tala om att du är både kallad och utvald.


Välkommen!

Änglarna tackar dig allra ödmjukast för att du lyssnar på deras anrop och de vill varmt önska Dig välkommen som Ängla-ambassadör. En Ängla-ambassadör är någon som har medvetet beslutat sig för att hålla en stark vision av godhet, vänlighet, kärlek och så vidare i sitt inre så att andra ska kunna få kontakt med samma vision. En Ängla-ambassadör väljer medvetet att varje dag tänka och sända positiva
tankar av kärlek och tacksamhet till minst en person.


Det finns människor som har till uppgift att hålla en stark vision av fred på jorden, så att andra lätt ska kunna få kontakt med samma vision när de tänker på fred. De är ofta mer eller mindre anonyma, men har valt att hålla en stark vision av fred på jorden levande i sitt inre. På så sätt kan andra människor finna dessa bilder telepatiskt.
Änglarna vill tala om för dig att många av er, redan nu, påverkar jorden telepatiskt med sin egen personliga
utsändning.

Vilken slags vision skulle du, i så fall, vilja hålla levande i ditt inre?

Ta ett eget inre beslut om att bli en Ängla-ambassadör idag och meddela änglarna detta genom att säga högt:
”Jag är villig att vara en Ängla-ambassadör och hålla visionen av____________ (fyll själv i vilken vision du vill hålla i ditt inre) levande i mitt inre så att andra lätt kan komma i kontakt med denna vision.”
Förslag på visioner kan vara: (ett tips är att välja endast en vision och arbeta fokuserat med denna)
Fred, Godhet, Frid, Kärlek, Vänlighet, Medkänsla, Glädje, Hopp, Mod, Enhet, Förlåtelse… etc.

Änglarna önskar dig än en gång Varmt Välkommen!
Det är nu det börjar…


Arbeta som aktiv Ängla-ambassadör

Vill du arbeta som aktiv Ängla-ambassadör?

Att arbeta som aktiv Ängla-ambassadör är helt kostnadsfritt.

Det är ett inre beslut du tar att hålla din inre vision av kärlek, medkänsla, godhet etc. levande i ditt inre för att hjälpa andra. 

En Ängla-ambassadör har tagit detta inre beslut.

En Ängla-ambassadör väljer medvetet att varje dag tänka och sända positiva tankar av kärlek och tacksamhet till minst en person.


Har du beslutat dig för att bli en aktiv Ängla-ambassadör?


Börja med att prenumerera på nyhetsbrevet "Veckans Insikt & Änglabudskap".

Det kommer ut varje fredag genom SSRF Veckobrev. Klicka här

Är du redan prenumerant kan du hoppa över detta steg.


Sedan kan du själv skriva ut ett intyg som bekräftar att du arbetar som aktiv Ängla-ambassadör för "Veckans Insikt & Änglabudskap".

Klicka här för att skriva ut ett intyg.

Varmt välkommen!

Med kärlek,
Rosanna Lariella Antonsdotter