Hjärtats djupa längtan eller egots ytliga önskan?

Välkommen till Bloggen


En sida för inspiration och fördjupning av Veckans Insikt & Änglabudskap som skickas ut till alla prenumeranter varje fredag av Rosanna Lariella Antonsdotter.Veckans Insikt & Änglabudskap

Hjärtats djupa längtan eller egots ytliga önskan?


Den här veckan vill änglarna hjälpa dig att byta ut ytliga, flyktiga och övergående önskningar mot eviga Sanningar.


Buddha säger att det finns en inneboende drivande kraft i alla människors själar som längtar efter att få uppleva två tillstånd i livet:


1. Att bli fri från allt lidande.

2. Att leva i evig lycksalighet.


Buddha säger också att så länge du har kvar och har en bindning till egots ytliga, flyktiga och övergående önskningar kommer du inte att kunna höra ditt hjärtas röst och förstå ditt hjärtas djupa längtan efter total inre frid och lycksalighet.


Änglarna vill därför hjälpa dig med att djupt inom dig förstå innebörden av vad Buddha egentligen menar. Detta går inte att förstå med enbart ditt intellekt. Du behöver nå själens nivå inom dig för att kunna anamma detta budskap. Och, änglarna vill hjälpa dig med detta.


För att nå själens nivå inom dig behöver du tysta ditt sinne, dina tankar och din inre ljudliga dialog. Detta kan du uppnå genom daglig andlig utövning. Genom daglig andlig utövning kommer du att steg för steg finna Din Högre Kraft. När du har funnit Din Högre Kraft så får du hjälp, av "något/någon" som är större än dig själv, med att steg för steg byta ut ditt "beroende" med andlig näring. (Beroende är allt som hindrar dig från att leva det liv du vill. Andlighet är att lära sig ha tillit till en högre kraft och att lita på att det finns något som är större än vad vi själva är och som bara vill vårt bästa.)


Änglarna vet att det här är att vandra "de modigas väg", och änglarna är här för att meddela att DU är en av de modiga. Änglarna vill att du med säkerhet ska veta att du är utvald och att du är välsignad till att leva i samklang med de som vandrar "de modigas väg".


Med kärlek,

Rosanna Lariella Antonsdotter

~


Nedan hittar du mer inspiration och fördjupning för att lättare kunna tillämpa Veckans insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag.

Där finner du:

  • Mer information om: Samtal för Själavård & Samtalsterapi genom SSRF.

I våra samtal för Själavård & Samtalsterapi genom SSRF hämtar vi inspiration från Carl Gustav Jung och hans citat: ”Spiritus contra Spiritum” som betyder andlighet som motgift till missbruk.

Det vill säga vi byter ut beroendet mot andlighet.

Beroendet är allt som hindrar oss från att leva det liv vi vill.

Andlighet är att lära sig ha tillit till en högre kraft och att lita på att det finns något som är större än vad vi själva är och som bara vill vårt bästa.