Kristusenergin

Välkommen till Bloggen


En sida för inspiration och fördjupning av Veckans Insikt & Änglabudskap som skickas ut till alla prenumeranter varje fredag.

Veckans Insikt & Änglabudskap

Kristusenergin

Kristusenergin


Änglarna vill att du ska veta att just den här veckan är Kristusenergin starkt närvarande och de ber dig att medvetet tona in på den energin för att kunna uppleva den fullt ut.


Änglarna vill att du ska förstå att Kristusenergin och att tona in på denna är att göra en medveten omvandling av mänsklig medvetenhet, en övergång från tänkande till ren medvetenhet där subjekt och objekt smälter samman och blir Ett. Kristusenergin är sanningen inom dig, den gudomliga närvaron, evigt liv som existerar här och nu och för all evighet. Låt friden av Kristusenergin strömma in i allt du gör. Kristusenergin är din inneboende gudomliga essens eller ditt högre Jag. Ge dig hän och överlämna dig själv till Kristusenergin. Låt nu denna energi fylla hela ditt väsen och öppna dig för en ny slags medvetenhet.


Änglarna arbetar alltid genom Kristusenergin och de är här för att hjälpa dig att uppleva den kärlek som existerar i allas hjärta. Änglarna vill hjälpa dig med att förstå att mänskligheten befinner sig under stark press att utvecklas eftersom det är vår enda möjlighet att överleva som art. Detta kommer att påverka alla aspekter av ditt liv och i synnerhet dina nära relationer. Aldrig tidigare har relationer varit så problematiska och konfliktfyllda som de är nu och änglarna är här för att hjälpa dig att hela alla dina relationer.


Änglarna vill att du djupt inom dig ska veta att dina relationer med människor inte existerar för att göra dig lycklig eller tillfreds, utan de existerar för att göra dig medveten och hjälpa dig att leva i samklang med den högre medvetenheten som vill födas i den här världen. De människor som håller fast vid sina gamla mönster kommer att möta mer smärta och förvirring. De människor som är villiga att göra en förändring, kommer att födas på nytt eftersom verklig förändring sker i det inre och inte i det yttre.


Eftersom du läser det här just nu så är DU en utav dessa människor som inte bara kommer att födas på nytt, utan även kommer att hjälpa andra att göra det.


"Each year at Christmastime there are stronger than usual vibrations of Christ-love and joy that emanate to earth from the heavenly realms. The ether becomes filled with the Infinite Light that shone on earth when Jesus was born. Those persons who are in tune through devotion and deep meditation feel in a wondrously tangible way the transforming vibrations of the omnipresent consciousness that was in Christ Jesus"

-The Second Coming of Christ; Discourse 3-


Med kärlek,

Rosanna Lariella Antonsdotter

~

Nedan hittar du mer inspiration och fördjupning för att lättare kunna tillämpa Veckans insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag.

Där finner du:

  • Boktips: "The Second Coming of Christ. The resurrection of the Christ within you. A revelatory commentary on the original teachings of Jesus" av Paramahansa Yogananda.
  • Änglabön: pdf i A-4 format med en änglabön. Den är du fri att skriva ut och använda som du vill.
  • Meditation:  "Living fearlessly" från SRF (Self-Realization Fellowship). Engelskt tal, ca. 15 min.

1.

Boktips: "The second coming of Christ" 

2.


Änglabön: pdf i A-4 format.

3.