Lariella- Medkänslans ängel

Lariella- medkänslans ängel

Lariella- medkänslans ängelFör att tillämpa Lariellas budskap om medkänslans äkta energi, så kan du:

  • Läsa Lariellas budskap och tillämpa det i ditt liv.
  • Göra Lariellas meditation. Ljudfil finns längst ner på sidan.
  • En högre medvetenhet. Vad är det? Klicka här för inspiration och för att titta på filmen "The Shift".
  • Längst ner på sidan finner du även en intervju med Eckhart Tolle där de pratar mer om effekterna utav Medveten Närvaro. Om du inte ännu har besökt sidan för inspiration till Medveten Närvaro, så kan du klicka här


Tveka inte att höra av dig om du undrar över något!


Med kärlek,

Rosanna Lariella Antonsdotter

Budskap från Lariella- Medkänslans ängel


Lariella- Medkänslans ängel arbetar med Kristusenergin och är här för att hjälpa dig att uppleva den kärlek som existerar i allas hjärta.

Medkänslans ängel vill hjälpa dig med att förstå att mänskligheten befinner sig under stark press att utvecklas eftersom det är vår enda möjlighet att överleva som ras. Detta kommer att påverka alla aspekter av ditt liv och i synnerhet dina nära relationer. Aldrig tidigare har relationer varit så problematiska och konfliktfyllda som de är nu och Medkänslans ängel är här för att hjälpa dig med alla dina relationer.


Medkänslans ängel vill att du djupt inom dig ska veta att dina relationer med människor inte existerar för att göra dig lycklig eller tillfreds, utan de existerar för att göra dig medveten och hjälpa dig att leva i samklang med den högre medvetenheten som vill födas i den här världen. De människor som håller fast vid sina gamla mönster kommer att möta mer smärta och förvirring. De människor som är villiga att göra en förändring, kommer att födas på nytt eftersom verklig förändring sker i det inre och inte i det yttre.


Eftersom du lyssnar på det här just nu så är DU en utav dessa människor som inte bara kommer att födas på nytt, utan även kommer att hjälpa andra att göra det. Lariella vill att du ger dig hän och överlämnar dig själv till Kristusenergin. Låt friden av Kristusenergin strömma in i allt du gör. Kristusenergin är din inneboende gudomliga essens eller ditt högre Jag. Kristi återkomst är inget annat än en omvandling av mänsklig medvetenhet, en övergång från tänkande till ren medvetenhet där subjekt och objekt smälter samman och blir Ett. Kristusenergin är sanningen inom dig, den gudomliga närvaron, evigt liv som existerar här och nu och för all evighet.


Lariella vill att du ska veta att för somliga människor kan orden ”att ge sig hän och överlämna sig själv” väcka negativa föreställningar som exempelvis att ge upp, att inte kunna möta livets utmaningar, att bli handlingsförlamad och så vidare. Sant överlämnande är dock någonting helt annat. Det betyder inte att du passivt står ut med vad som helst i den situationen du befinner dig i och inte gör något åt saken. Det betyder inte heller att sluta planera eller ta initiativ till positiva förändringar.

Sant överlämnande är visheten att ge efter för istället för att göra motstånd mot livets flöde, att släppa ditt inre motstånd mot det som Är. Inre motstånd är att säga ”nej” till det som Är genom mentalt dömande av situationen som skapar känslomässig negativitet. Att ge efter för och släppa ditt inre motstånd befriar dig omedelbart från identifikationen med egot (d.v.s. intellektet och dina tankar) och sätter dig istället i direktkontakt med Kristusenergin.

Kom ihåg att motstånd är egot, och att allt överlämnande är att vara medveten. Egot är präglat av det förflutna och strävar alltid efter att återskapa det välkända. Även om det är smärtsamt är det åtminstone välbekant. Egot håller sig alltid till det som välkänt för dig. Att ge sig hän och överlämna sig själv, däremot, öppnar en dörr så att Kristusenergin kan komma in och ge dig den klara och rena medvetenheten som behövs i just den stunden.


Lariella vill att du nu, just nu, tar ett djupt andetag och släpper ditt inre motstånd. Ge dig hän och överlämna dig själv till Kristusenergin. Låt nu denna energi fylla hela ditt väsen och öppna dig för en ny slags medvetenhet.


Meditation med Lariella


Ta nu några djupa andetag.

Låt alla tankar som kommer upp bara få finnas där. Fäst dig inte vid dem utan låt dem bara långsamt få flyga iväg. Låt den ena tanken efter den andra få släppa taget utan att du fäster dig vid någon och börjar tänka vidare. Det kan hjälpa något om du koncentrerar dig på din andning.


Känn nu hur du genom dina fötter skapar kontakt med jorden. Visualisera länken som rötter som med lätthet gräver sig ner i den näringsrika jorden tills de når källan, som är fylld med all den läkande kraft och det sanna modet som du behöver för att fullt ut kunna uppleva helandets sanna natur. Visualisera först hur du genom dina fötter tömmer ut allt det som inte är du och det du inte längre behöver. Känn hur du renar dig själv och hur Moder Jord tar hand om detta och transformerar om det till välbehövlig energi.

Ta nu emot denna transformerade energi och låt den gå igenom hela din kropp. Genom dina fötter, tår, ben, rumpa, höfter, mage, rygg, bröst, armar, händer, fingrar, nacke, hals, huvud, hår, ansikte.


Känn nu hur du öppnar upp en kanal från din hjässa upp till solen. Börja med att tömma huvudet på alla tankar som finns där. Låt dem bara flyga iväg och transformeras om till ljus av solen.

Ta nu emot allt detta ljus och låt hela din kropp fyllas av ljuset. Från din hjässa, huvud, hår, ansikte, hals, nacke, armar, händer, fingrar, bröst, mage, rygg, höfter, rumpa, ben, fötter, tår. Fyll hela din varelse.


Låt dessa två energier, dina rötter från jorden och din kanal till ljuset, mötas i ditt hjärta. Låt denna kärlekens energi från ditt hjärta skapa en ljusbubbla runt dig. Visualisera din heliga plats i ditt inre. Här är du alltid trygg. Detta är din plats, bara din. Detta är din källa dit du närsomhelst kan återvända. Där kan du ställa alla dina frågor och med visshet veta att du får de svar som du behöver. Du är trygg! Där, i din plats av trygghet uppträder nu Medkänslans ängel. Känn hur Lariella omsluter dig med Kristusenergin. Överlämna nu allt det som inte är Du och som du inte längre behöver till Kristusenergin.

 Lariella lägger nu sin hand på ditt hjärta och fyller hela din varelse, in på cellnivå med Kristusenergin.Lariella säger högt till dig:

”Jag hjälper dig att uppleva den kärlek som jag vet existerar i allas hjärta. Jag undervisar genom att vara, genom att demonstrera Guds frid och via Kristusenergin befriar jag dig och världen från omedvetenhet.” 

”Jag hjälper dig att uppleva den kärlek som jag vet existerar i allas hjärta. Jag undervisar genom att vara, genom att demonstrera Guds frid och via Kristusenergin befriar jag dig och världen från omedvetenhet.” 

”Jag hjälper dig att uppleva den kärlek som jag vet existerar i allas hjärta. Jag undervisar genom att vara, genom att demonstrera Guds frid och via Kristusenergin befriar jag dig och världen från omedvetenhet.” 


Du känner hur du villigt tar emot Lariellas välsignelse och du säger tillbaka till Lariella:

”Tack för att du höjer mina tankar om mig själv och andra och ger mig ögon som kan se din välsignelse i allt och alla.

Tack för att du hjälper mig att uppleva allt det mod och den kärlek som jag vet existerar i allas hjärta.

Tack för att du avlägsnar allt det som inte tillhör mig, och ger mig tillit till att det som Gud har gett mig och som tillhör mig kan ingen annan ta ifrån mig.

Tack för att du ger mig vissheten till förståelse att de som Gud har fört samman kan ingen människa skilja åt.

Tack för alla de relationer som inte längre finns i mitt liv. Jag förstår nu att de inte tillhör mig. Jag välsignar dem med din hjälp och överlämnar dem till Gud.

Tack för att du skapar utrymme i mitt liv för nya relationer som tillhör mig. Jag välkomnar dem nu med ett öppet hjärta med Guds välsignelse.

Tack för att du höjer mig över världens mörker och låter mig genomdränkas av ljus, vilket gör att jag känner tröst och lugn i sanningen. Jag är ett barn av Gud och med din hjälp sprider jag detta till världen endast genom vetskapen att jag är värdig för att jag finns till.

Tack för ännu en underbar dag och den perfekta koreografin i mitt liv så att jag kan få möjlighet att uttrycka och visa den högsta versionen av mig själv. Jag överlämnar nu alla mina tankar, känslor av rädsla och problem till dig, därför att jag vet att lösningen redan finns här och genom att jag överlämnar allt till dig så vet jag att jag får en gudomlig lösning och ett gudomligt svar tillbaka. Jag är villig att se mig själv, min situation och mitt liv på ett annat sätt och jag accepterar allt som det är just nu. Tack!

Se nu, inom dig, hur du och Lariella tackar varandra. Medkänslans ängel är från och med nu alltid med dig och närvarande i ditt liv.

Sitt nu en stund tills du känner dig helt färdig med meditationen, sedan kan du långsamt öppna ögonen och med visshet veta att från och med nu lever du i harmoni med dig själv och andra samt i samklang med Kristusenergin.Check this out on Chirbit