Medveten Närvaro

Inspiration till meditation


Medveten Närvaro

För mig, i dagens samhälle, känns det som om den inre världen har blivit en glömd värld. Visst känns det som att i den yttre värld vi lever i, så finns en tyst överenskommelse att det som inte syns räknas inte? Trots det så finns det ändå, vare sig vi vill det eller inte, ett ofrånkomligt samband mellan vårt osynliga inre och vårt synliga yttre. Och hur vi har det inom oss präglar, i slutänden, allt vad vi gör och upplever.


Jag upplever det som att vi är en art av människor på ständig flykt. På flykt ifrån oss själva och den inre tomhet som håller på att äta upp oss inifrån. Dessa olika känslor kan komma smygande och vi märker dem ofta i form av en vag oro, nervositet eller en deprimerande känsla som vi inte riktigt vet varifrån den kommer. Vi upplever då ofta, när vi känner på det viset, skuld och anklagelser som orsakar ett ständigt obehag och känslomässigt kaos. Och vi gör allt vi kan för att fly ifrån dessa obehagliga känslor. För de passar oftast inte in i den ”perfekta” värld vi vill visa upp. Därför jagar många från den ena aktiviteten och sensationen till den andra för att undvika den tystnad och den ensamhet, vilket innebär att de hamnar ansikte mot ansikte med den egna tomheten. Vi kan ju bara titta på det samhälle vi för tillfället lever i. Det finns en enorm konsumtion av droger, smärtstillande och nervlugnande medel, och bara det borde vara en varningssignal om att det finns en stor inre nöd i den yttre världen. Den som inte kan lyckas finna ro och finna sin plats i det inre, finner det inte heller i det yttre, vare sig det rör sig om en geografisk plats, någon medmänniska eller i någon form av gemenskap.


Vi är ju ett folk som ser oss själva som väldigt välutbildade inom många områden. Men vad hjälper det att vi kan läsa och samla all vår kunskap i datorer, om vi inte kan läsa själva livet, vad betyder det om vi inte kan lyckas med att tolka våra egna reaktioner och möta vår egen inre tomhet. Jag tycker att den främsta uppgiften i en människas liv borde vara att lära känna sitt eget inre och att våga ta det i besittning. Att bli herre i sitt eget hus, där kroppen blir ens hus och hem i världen och där lyckas finna en tillflykt och bas.


För att bli "herre i sitt eget hus, där kroppen blir ens hus och hem i världen och där lyckas finna en tillflykt och bas" rekommenderar jag dig att öka din kroppsmedvetenhet. 

Att lära känna din kropp, ditt mänskliga Jag, är en av de bästa investeringar du kan göra i ditt liv. Allt du tänker, känner och gör sker genom kroppen. Kroppsmedvetenhet innebär att lära känna kroppens signaler. Det är något vi kan vara mer eller mindre tränade i. Men om man brister i kroppsmedvetenhet vet man sällan om det.

För hur ska man kunna veta något man aldrig fått lära sig?

Genom att uppmärksamma kroppens signaler kan du börja göra medvetna val.
Rörelse är liv. Om något lever är det i ständig rörelse. Vårt personliga rörelsemönster visar oss väldigt tydligt vilka känslor som behöver bearbetas. Vårt kroppsliga rörelsemönster visar hur pass levande vi känner oss. Dessutom är detta rörelsemönster en bro till vårt inre gudomliga Jag. Till din äkta identitet. Alla har vi vårt eget unika rörelsemönster och vi visar omvärlden vår personlighet genom våra rörelser. Våra rörelser har en stark förbindelse med vårt inre liv. Genom att få tillåtelse att röra oss så som vi verkligen känner oss kan vi faktiskt upptäcka vad som är falskt hos oss och så vi kan medvetandegöra vår blockering för att locka fram vår äkta identitet.


Idag är det väldigt inne med att arbeta med sina känslor. Det är varken något magiskt eller mystiskt i vår tid.

Men är det verkligen ett äkta inre arbete vi gör? Det jag har upplevt är att de flesta ägnar sig mer åt att avreagera sig för att få en tillfällig avlastning. Och söker man det så är målet uppnått. Men jag tror att det vi egentligen söker är att en gång för alla verkligen få göra upp med den historia som ännu spökar för oss och som vi ältar om och om igen. Jag tror att vi har en innerlig längtar efter att äntligen få uppleva och lära känna verkligheten så som den är.

Vi behöver komma till insikt. För att hjälpa dig komma till insikt, kan du här ta del av fyra grundläggande övningar/ meditationer i kroppsmedvetenhet:

  • Medveten kroppsavspänning
  • Andningsmeditation
  • Rörelsefrihet
  • Att släppa det förflutna


Medveten kroppsavspänning

I dagens samhälle lever vi under mycket krav, ansvar och tidspress som fullständigt kan dränera oss på energi och kraft. Vi lever i en tid då vi alltid står till samhällets förfogande att uppfylla yttervärldens höga krav. Lever vi i det tillståndet under en längre tid kan vi få symptom som sömnsvårigheter, utmattning, stress, ångest, depression etc. Så det första vi behöver släppa är just yttervärlden. Det gör vi genom att steg för steg göra oss mer bekanta med vår inre värld. All denna yttre påverkan gör att vi lever mer och mer i våra tankar och genom vårt huvud. Vi oroar oss antingen för vad som ska hända imorgon eller så ältar vi vad som hände igår. Det är väldigt sällan vi klarar av att bara vara här och nu. Genom att vi tar ner alla dessa tankar till kroppen och gör oss mer uppmärksamma på kroppens signaler ger vi oss själva mer utrymme till att andas och slappna av och därmed släppa det som hindrar oss från att vara här och nu. Därför kan det vara bra att först och främst praktisera Medveten kroppsavspänning.

Övningen "Medveten kroppsavspänning" finns på ljudfil, mp3. Klicka här


Andningsmeditation

Andningen är själva basen i våra liv. Att andas gör vi av naturen automatiskt. Men hur många av oss andas naturligt? De flesta av oss andas på ett konstruerat sätt. Kanske tycker du att magen putar ut och automatiskt drar du in den, vilket gör att andningen inte kan få flöda fritt. Kanske är du frusen av dig och drar automatiskt upp axlarna till öronen och sjunker ihop en aning med kroppen för att kunna få upp värmen, vilket gör att andningen stryps och du kommer att frysa ännu mer. Genom att andas på ett naturligt sätt, som borde vara naturligt men som vi numera behöver lära oss på nytt, kommer en del av våra mest alldagliga symptom att automatiskt försvinna. Genom andningsmeditationen lär du dig dels att andas på ett mer naturligt sätt och du lär dig att skapa en distans mellan dina tankar och känslor och dig själv. Våra tankar och känslor kommer alltid att finnas där, vare sig vi försöker förneka dem eller spela ut dem i olika former av dramer. Genom andningsmeditationen lär du dig att betrakta dina tankar och känslor. Du lär dig att du inte behöver följa varje tanke vidare eller reagera invant på dina känslor. Du får därmed mer kontroll över ditt liv och du kommer att kunna göra fler medvetna val som ger dig ett mer konstruktivt och önskvärt resultat. Du finner modet att våga omfamna och acceptera livet så som det är just nu. Det är endast här och nu som du kan skapa din framtid.

Övningen "Andningsmeditation" finns på ljudfil, mp3. Klicka här


Rörelsefrihet

När du arbetar med Rörelsefrihet tittar du på din kropps alla uttryck. Du lär dig se om ditt rörelsemönster stämmer överens med din äkta identitet eller om du rör dig genom livet som den personlighet som du fått lära dig att vara. Du kommer att upptäcka vad som blockerar dig från att använda ditt optimala rörelsemönster och du ser vad som hindrar dig från att leva det liv du önskar.

Övningen "Rörelsefrihet" finns på ljudfil, mp3. Klicka här


Att släppa det förflutna

Övningen "Att släppa det förflutna" finns på ljudfil, mp3. Klicka här


Texten och övningarna ovan kommer från boken "Genom betraktarens ögon. Kursbok till Det Personliga Utvecklingsprogrammet".


Med kärlek,

Rosanna Lariella Antonsdotter