"Ni är världens ljus"

Välkommen till Bloggen


En sida för inspiration och fördjupning av Veckans Insikt & Änglabudskap som skickas ut till alla prenumeranter varje fredag av Rosanna Lariella Antonsdotter.Veckans Insikt & Änglabudskap

"Ni är världens ljus"


"Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade"

- Matt. 5:4


"Ni är världens ljus"

- Matt. 5:14

(Läs Saligprisningarna från Bergspredikan här)


Den här veckan vill änglarna att du djupt inom dig ska veta att: "DU ÄR VÄRLDENS LJUS".


Änglarna vet att du då och då kan uppleva en djup oförstående sorg som inte har någon yttre förklaring. Änglarna vill be dig om att när den känslan och upplevelsen kommer, så stanna kvar i den. Fly inte från den utan stanna i känslan och upplevelsen så länge du förmår, för detta är en välsignelse och bär på ett högre budskap till dig.


Stanna upp och sakta ner så att du hinner med att uppfatta välsignelsen som budskapet för med sig. Änglarna vill att du ska förstå att det är inget som är fel, utan det tillhör processen. Ibland kommer våra välsignelser på de mest oväntade sätt. Denna typ utav välsignelse kommer ofta i en "förberedande fas", det vill säga då vi befinner oss i en fas i livet då vi inte ännu är riktigt redo att ta nästa steg och språng framåt, men vi kan inte heller gå tillbaka. Vi befinner oss då i ett slags "mellanrum" i väntan på "vår tur". Detta är en tid då du förbereder dig själv på nästa steg i din utveckling. Änglarna ber dig att ta tillvara på denna fas i ditt liv, för den bestämmer riktningen till nästa steg.


Änglarna vet också att du känner dig osäker på din väg och undrar hur du ska gå vidare, trots alla år av ansträngningar med din egen personliga utveckling. Änglarna är här för att säga att: "DU ÄR PÅ RÄTT VÄG".


"Just because it is not happening right now, it does not mean it never will. It is often a matter of timing"

-Daniell Koepke


Med kärlek,

Rosanna Lariella Antonsdotter

~


Nedan hittar du mer inspiration och fördjupning för att lättare kunna tillämpa Veckans insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag.

Där finner du:

  • Saligprisningarna från Bergspredikan (Matt. 5:1-16)

Saligprisningarna frånBERGSPREDIKAN"När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade:


»Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.


Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.


Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.


Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade.


Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.


Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.


Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.


Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.


Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. 


Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid.


Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna.


Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. 


På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen."


- Matt. 5:1-16