Olika personligheter

Välkommen till Bloggen


En sida för inspiration och fördjupning av Veckans Insikt & Änglabudskap som skickas ut till alla prenumeranter varje fredag.


Veckans Insikt & Änglabudskap

OLIKA PERSONLIGHETER


Änglarna vet att du ångrar vissa missförstånd som har inträffat med människor. Änglarna ber dig att inte lägga så mycket fokus på att försöka "rätta till" detta missförstånd. Änglarna ber dig allra ödmjukast att bara släppa taget. Alla gamla missförstånd kommer att helt upplösas och transformeras av den store Alkemisten Tiden.


Ibland kan det vara så att när vi försöker "rätta till" ett missförstånd så skapas bara ännu mer missförstånd. Detta beror ofta på att vi är olika personligheter, och olika personligheter ser världen från olika perspektiv. När du träffar en personlighet som överensstämmer med dig själv så uppstår sällan några missförstånd. Ni förstår varandra eftersom ni ser världen på ett likartat sätt. Utmaningen som uppstår är när du möter en människa som har en annan typ utav personlighet än vad du har, eftersom ni då kommer att se saker och ting från helt olika perspektiv. Det ena är inte bättre eller mer rätt än det andra. Det är endast en och samma situation som tolkas från olika perspektiv. Oftast är det bara en ökad förståelse som saknas.


Änglarna vill att du djupt inom dig ska förstå att missförstånd uppstår enbart ur ouppfyllda önskningar. Förvänta dig ingenting från andra och använd inte andra för att uppnå dina egna syften. På så sätt kan inte deras handlingar komma i konflikt med dina önskemål.


"Mina kära änglar,

Jag lägger min relation med __________________ i era händer.

Må min närvaro bli en välsignelse för hen.

Må mina tankar om hen vara oskulldsfulla och kärleksfulla.

Må allt annat förvisas från vår relation, och må den lyftas till den högsta gudomliga ordningen och ta den form som tjänar era syften.

Må allt utvecklas i denna relation och alla andra enligt er vilja.

Amen"


Med kärlek,

Rosanna Lariella Antonsdotter

~


Nedan hittar du mer inspiration och fördjupning för att lättare kunna tillämpa Veckans insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag.

Där finner du:

Inspiration till en ökad förståelse för olika personlighetstyper enligt Carl Gustav Jung. Nedan hittar du:

  • Ett avsnitt från "Jungpodden" som handlar om våra olika personlighetstyper.
  • Ett personlighetstyptest byggt på Jungs teori om våra olika personlighetstyper.