Oräddhet

Välkommen till Bloggen


En sida för inspiration och fördjupning av Veckans Insikt & Änglabudskap som skickas ut till alla prenumeranter varje fredag av Rosanna Lariella Antonsdotter.Veckans Insikt & Änglabudskap för v. 34, 2021

Oräddhet


Den här veckan vill änglarna att du ska träna upp de själsliga musklerna mod och tillit. Änglarna kommer att hjälpa dig!


Själsegenskaperna mod och tillit ingår i kategorin oräddhet. Enligt "The Bhagavad Gita" (se mer nedan) behöver varje människa träna upp 26 olika själskvaliteter för att kunna uppnå upplysningens nivåer. Varje själskvalitet kan innehålla flera själsegenskaper. Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att träna upp den allra första själskvaliteten oräddhet som innehåller själsegenskaperna mod och tillit.


Att träna upp mod och tillit innebär att varje dag medvetet välja att ha nyfikenhet istället för rädsla och uppgivenhet som drivkraft framåt. Detta är något som alla människor kan träna sig till.


Vi omges dagligen av en ständigt pågående kollektiv oro och rädsla. Detta kollektiva moln av oro och rädsla påverkar oss alla, medvetet eller omedvetet.

Änglarna ber dig att inte ta detta personligt. Identifiera dig inte med världens smärta. Gör inte världens smärta till din smärta.


Att stanna på ytan i våra samtal med andra tycks vara en förutsättning för att hålla smärtan på bekvämt avstånd. De som försöker ta upp en djupare diskussion utesluts systematiskt både i det privata sammanhanget som i det offentliga flödet.

Änglarna ber dig att inte ta detta personligt. Identifiera dig inte med andra människors smärta. Gör inte andra människors smärta till din egen.


Världens förändring under de kommande åren är starkt knutet till vilka vi själva utvecklas till. Hur vi växer, förändras och möter utmaningarna i livet kommer att bero på hur var och en av oss spelar sin roll. Vi spelar alla med i detta drama (livet) och inte förrän vi går djupt inom oss själva kommer våra prestationer att utmärka sig som storslagna.

Änglarna ber dig att inte ta detta personligt. Identifiera dig inte med andra människors "litenhet" och be aldrig om ursäkt för din "storhet".


Världen består av projektioner från varje människas psyke som flätas samman på en global "filmduk". Varje tanke vi tänker tillför antingen skada eller läkning. I samma utsträckning som vi själva vägrar se och möta de djupare frågorna som håller oss tillbaka, hålls även utvecklingen i stort tillbaka. I den utsträckningen som vi omvandlar vårt eget liv kan vi också hjälpa till att förändra världen.


Änglarna vill att du djupt inom dig ska förstå att när rädslan, uppgivenheten och hopplösheten är som allra starkast är även ljuset och läkningen som allra närmast. Det är nu vi behöver ha nyfikenhet som drivkraft för att ta oss vidare. Var nyfiken på vad som finns gömt djupt där inom dig. Ha modet att titta på det och möta det med nyfikenhet. Det är när vi står öga mot öga med mörkret, både det kollektiva och det personliga, som vi till sist kan skåda ljuset. I den mörkaste natten när vi känner oss som mest sårbara inför livet, börjar gryningens nya transformerade ljus att skina klart.


"Vad jag nu säger er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas."

-1 Kor 15:51-52Med kärlek,

Rosanna Lariella Antonsdotter

~


Nedan hittar du mer inspiration och fördjupning för att lättare kunna tillämpa Veckans insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag.

Där finner du:

  • Boktips: "The Bhagavad Gita" av Paramahansa Yogananda. De 26 själskvaliteterna kan du läsa mer om i Kap. 16:1-3.

MER OM:The Bhagavad Gita


Av Paramahansa Yogananda