Personligt, kollektivt och kosmiskt ansvar

Välkommen till Bloggen


En sida för inspiration och fördjupning av Veckans Insikt & Änglabudskap som skickas ut till alla prenumeranter varje fredag av Rosanna Lariella Antonsdotter.Veckans Insikt & Änglabudskap

Personligt, kollektivt och kosmiskt ansvar


Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att förstå din del i det stora hela. 


Varje människa har ett ansvar i världen. Det ansvaret består utav tre delar:

1. Personligt ansvar

2. Kollektivt ansvar

3. Kosmiskt ansvar


Utmaningen ligger i att integrera de tre delarna till en helhet. När varje enskild individ klarar av det, så tar man fullt ansvar för sin egen del i det stora hela + att man är en del av helheten. Då har ens "lilla själv" smält samman med det stora Självet och skapat en ENHET.


Eftersom du utvecklas hela tiden så utvecklas också din förståelse av vad detta innebär. Desto mer du utvidgar ditt medvetande, desto mer utvidgar du din förståelse. 


Din livskraft är en bidragande faktor i denna process och din livskraft är starkt knutet till din "andliga ryggrad" som också kan kallas dina chakran.


Läs mer om detta här


Ditt personliga ansvar innebär att du tar fullt ansvar för dig själv. Du gör inte dig själv till ett offer och skyller inte på andra för dina egna brister. Du tar hand om dig själv och tar fullt ansvar för dina egna tankar, känslor och beteenden. 


Ditt kollektiva ansvar innebär att du har utvidgat ditt medvetande så pass mycket att du förstår den djupa innebörden i:

"Det du ger och sänder ut till andra är det du får tillbaka".

Du tar ett kollektivt ansvar genom att du vet att du är här på jorden, just nu, för att hjälpa andra och inte för personlig vinning. Du arbetar villigt med dig själv för att utveckla dina gudomliga själsegenskaper ännu mer. Några av de gudomliga själsegenskaperna kan vara:

Medkänsla

Vänlighet

Tillit, etc.


Ditt kosmiska ansvar är att du medvetet lever ditt liv i samklang med "Din Högre Kraft". Du vet att det finns något som är större än dig själv och som endast vill ditt bästa. Du vet inom dig att det är ditt ansvar att "tona in" och leva ditt liv i samklang med denna intelligens. Du vet också att när du gör det så tar de andra delarna automatiskt hand om sig själv. Det handlar om att leva i samklang med nuet, det som sker inom oss och utanför oss. Detta kan verka teoretiskt lätt, men är oftast en utmaning rent praktiskt.


Den här veckan kommer änglarna att praktiskt hjälpa dig att "tona in" på ditt kosmiska ansvar ännu mer. Änglarna vet att du redan har kommit långt på din väg och de vill att du ska förstå att du redan tar ett personligt och kollektivt ansvar. Nu är det dags att utveckla och gå ännu djupare in i ditt kosmiska ansvar. När du gör det så kommer du att få tillgång till de svar som du söker.


"Den kosmiska lagen kan varken stoppas eller ändras och människan skulle må bra av att bringa sig i samklang med den".

-Från "En Yogis Självbiografi" av Paramahansa Yogananda

Läs merMed kärlek,

Rosanna Lariella Antonsdotter

~


Nedan hittar du mer inspiration och fördjupning för att lättare kunna tillämpa Veckans insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag.

Där finner du:

  • Ett avsnitt från den svenska "Jungpodden": "Jung och alkemin".