Syftet med relationer

Välkommen till Bloggen


En sida för inspiration och fördjupning av Veckans Insikt & Änglabudskap som skickas ut till alla prenumeranter varje fredag.


Veckans Insikt & Änglabudskap

SYFTET MED RELATIONER


Änglarna vill hjälpa dig med att förstå att mänskligheten befinner sig under stark press att utvecklas eftersom det är vår enda möjlighet att överleva som art. Detta kommer att påverka alla aspekter av ditt liv och i synnerhet dina nära relationer. Aldrig tidigare har relationer varit så problematiska och konfliktfyllda som de är nu och änglarna är här för att hjälpa dig med alla dina relationer.


Änglarna vill att du djupt inom dig ska veta att dina relationer med människor inte existerar för att göra dig lycklig eller tillfreds, utan de existerar för att göra dig medveten och hjälpa dig att leva i samklang med den högre medvetenheten som vill födas i den här världen. Syftet är utveckling och en ökad medvetenhet.

 

De människor som håller fast vid sina gamla mönster kommer att möta mer smärta och förvirring. De människor som är villiga att göra en förändring, kommer att födas på nytt eftersom verklig förändring sker i det inre och inte i det yttre.


Änglarna vet att du har en viss speciell relation i åtanke och att du behöver uttrycka något väldigt viktigt till just den personen som du har i dina tankar just nu. Änglarna vill hjälpa dig med att förstå att en av de största gåvorna som du kan ge en annan människa är att du så varmhjärtat som möjligt uttrycker det som är sant för dig.

 

Det krävs en hel del mod och vishet att veta vad du kan säga och vilket som är rätt tillfälle att säga det. Änglarna vill därför ge dig några råd och tips:

 

  • Om du inte är säker på om det är rätt att säga en viss sak; avvakta tills du känner dig någorlunda säker.


  • Om det känns som om det du tänker säga kommer att hjälpa personen i fråga i hens utveckling; säg så precist, korrekt och varmhjärtat det du har att säga, utan någon personlig åsikt och endast med ren information.

 

  • Om det känns som om det du har att säga inte kommer att tas emot, eller om personen i fråga inte lyssnar; behåll det du har att säga för dig själv tills det är dags. Kom ihåg att alltid vara medveten om vilken utvecklingsnivå den andre personen befinner sig på (förvänta dig inte att en ”förstaklassare” ska kunna bemästra ”andragradsekvationer”).

 

  • Om du talar utifrån en önskan om personlig vinning, för att få personen i fråga att göra någonting som du vill; säg då inte någonting alls. Kom ihåg att alltid vara medveten om vilken utvecklingsnivå du själv befinner dig på. Ibland är det bättre att lyssna än att prata. Personlig vinning kan aldrig vara ditt mål om du verkligen har för avsikt att hjälpa någon annan.

 

  • Om det du har att säga kommer att tjäna den andra personens högsta potential; säg det du har att säga och uttryck dig med vishet. Den som är vis väljer sina ord med precision. När du uttrycker dig med största möjliga visdom och medkänsla drar du automatiskt in mer av samma sak i ditt eget liv.

 

Änglarna vill påminna dig om att du är fullt kvalificerad att vara den som visar vägen. Våga vara vis. Våga vara den som är den mest kärleksfulla, medkännande, öppna och sårbara. Föregå med gott exempel och vänta inte på att andra ska vara öppna och visa först.


Änglarna är här för att säga att du snart kommer att upptäcka hur stor den transformerande kraften hos en enda öppen, vis och kärleksfull människa kan vara.


Med kärlek,

Rosanna Lariella Antonsdotter

~


Nedan hittar du mer inspiration och fördjupning för att lättare kunna tillämpa Veckans insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag.

Där finner du:

  • En inspirationsvideo med Eckhart Tolle (ca. 15 min.), "Does a relationship complete us?"