Tillräckligt med information?

Välkommen till Bloggen


En sida för inspiration och fördjupning av Veckans Insikt & Änglabudskap som skickas ut till alla prenumeranter varje fredag av Rosanna Lariella Antonsdotter.Veckans Insikt & Änglabudskap

Tillräckligt med information?


Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att förstå att när du ska ta ett beslut men känner dig förvirrad, så betyder det att du inte har tillräckligt med information för att kunna ta ett väl grundat beslut i klarhet just nu.


Eftersom det egentligen är klarhet du söker och att du inte passivt kan sätta dig ner och tänka dig fram till klarhet, så behöver du agera genom att aktivt ta reda på den information som du behöver.


Detta kan betyda att du behöver kliva utanför din egen bekvämlighetszon. Ibland är Sanningen inte så vidare bekväm, men den är alltid befriande och ger dig klarhet. Du kan komma att behöva ställa obekväma frågor till dig själv och andra för att få mer information om den situationen du behöver mer klarhet i. Det kan också betyda att du behöver ringa några (för stunden) "jobbiga" samtal, be någon om hjälp och vara beslutsam att hitta de svar som du behöver.


Att acceptera en situation är inte detsamma som att ge upp, bli passiv och inte göra någonting. Tvärtom! Det är nu arbetet börjar med att bygga upp det mod som du behöver för att finna klarhet till att kunna ta nästa steg och agera med beslutsamhet. Att acceptera är att medvetandegöra något som du kanske länge har trängt undan och undvikit på grund av rädsla för smärtan som det kan komma att orsaka dig själv och andra.


Men, när vi klarar av att acceptera, det vill säga medvetandegöra, en situation som vi vet behöver förändras och när vi tar beslut i klarhet och har tillräckligt med insiktsgrundande information så blir det alltid bra och till det bästa för alla inblandade.


Nu vill änglarna rikta sig speciellt till DIG som läser det här just nu! Änglarna vet att DU länge har funderat på något och att det är dags att ta ett beslut. Änglarna är här för att meddela DIG att du har tillräckligt med information för att kunna ta ett väl grundat beslut och agera med klarhet. Änglarna försäkrar dig att allt kommer gå bra! Det är dags att ta nästa steg nu!


Med kärlek,

Rosanna Lariella Antonsdotter

~


Nedan hittar du mer inspiration och fördjupning för att lättare kunna tillämpa Veckans insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag.

Där finner du:

  • En guidad änglameditation: "Att rensa ut det förflutna så att framtiden får plats". Text, röst och innehåll: Rosanna Lariella Antonsdotter (svenskt tal, ca. 50 min.)

Check this out on Chirbit