Utforska dina skuggsidor

Välkommen till Bloggen


En sida för inspiration och fördjupning av Veckans Insikt & Änglabudskap som skickas ut till alla prenumeranter varje fredag av Rosanna Lariella Antonsdotter.Veckans Insikt & Änglabudskap

Utforska dina skuggsidor


Den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att på ett ödmjukt sätt utforska dina egna skuggsidor, för där döljer sig din högsta potential. Det som just nu håller dig tillbaka är något omedvetet som finns djupt inbäddat i dina skuggsidor. Den här veckan vill änglarna ge dig möjligheten att medvetandegöra något som du länge har försökt dölja för dig själv och andra. När du tar mod till dig och vågar utforska denna sida av dig själv så får du tillgång till mer kraft och energi. Kom ihåg att det inte handlar om att börja identifiera dig med dina skuggsidor. Det handlar om att bli mer medveten om dem så de inte behöver styra dig längre. Änglarna vill be dig om att ha nyfikenhet, och inte rädsla, som drivkraft i detta arbete. Änglarna kommer att guida dig på ett kärleksfullt sätt, om du tillåter dem att göra det.


Ibland skjuter vi människor upp och undan vissa saker som vi innerst inne vet att vi borde ta hand om. Vilka delar av oss själva som vi än har kvar att läka, så är det dags att göra det nu. Du är redo för detta arbete nu, för nu klarar du av att hantera alla känslor och tankar som kan komma att dyka upp i denna helande process.

Det kan handla om förhållanden, beroenden, något med jobbet, något med barnen, något med familjen eller något annat. Vad det än är så kommer du att klara av att ta hand om situationen. Det viktiga här är insikten att vi begränsar vår egen möjlighet till att leva ett storslaget liv så länge vi inte tar itu med problemet/situationen.


Det var den schweiziske psykologen Carl Gustav Jung som från början myntade begreppet "skuggan". Han menade att skuggan är vår mörka sida, våra hemligheter, våra undertryckta känslor som vi vid en viss given tid i vårt liv inte klarande av att hantera där och då och det är våra dolda impulser. Skuggan kan ses hos den person i släkten som vi kritiserar mest, i den offentliga person vars beteende vi fördömer eller kändisen som får oss att skaka på huvudet av avsmak. Skuggan består av de tankar, känslor och impulser som vi tycker är för smärtsamma, genanta eller smaklösa för att acceptera. Så i stället för att ta itu med dem undertrycker vi dem och stoppar undan dem i någon del av vårt psyke så att vi inte behöver känna bördan och skammen de för med sig.


Men det är också vår mörka sida, de undertryckta och förnekade sidorna av vår personlighet, som håller oss tillbaka från att upptäcka vår högsta potential. Allt det vi har gömt undan i skam eller förnekat på grund av rädsla utgör nyckeln till vår högsta potential som vi kan känna stolthet över och som driver oss till handling av en stor vision, vår kallelse i livet och vår livsuppgift. Det är därför vi behöver utforska våra skuggsidor. Dolt och djupt inbäddat bland dina skuggsidor finns utkastet, mallen, kartan och visionen av ditt sanna Jag.


Änglarna vet att du längtar efter att få uttrycka din högsta potential och det är därför änglarna ber dig om att ha mod till att utforska dina skuggsidor. Änglarna kommer den här veckan hjälpa dig med detta arbete.


Med kärlek,

Rosanna Lariella Antonsdotter

~


Nedan hittar du mer inspiration och fördjupning för att lättare kunna tillämpa Veckans insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag.

Där finner du:

  • Ett avsnitt från Jungpodden som handlar om att hantera sin skugga.

SSRF:s utbildning till Cert. Samtalsterapeut med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi är inspirerad av den jungianska psykologin och bygger på Carl Gustav Jungs teori om det mänskliga psykets uppbyggnad.

Om du vill ta reda på mer, så kan du klicka på knappen nedan.