Utvecklande möjligheter

Välkommen till Bloggen


En sida för inspiration och fördjupning av Veckans Insikt & Änglabudskap som skickas ut till alla prenumeranter varje fredag av Rosanna Lariella Antonsdotter.Veckans Insikt & Änglabudskap

UTVECKLANDE MÖJLIGHETER


Änglarna vill den här veckan att du ska träna dig i att se varje situation och person som du upplever som ett problem för dig, som en utvecklande möjlighet istället.


Änglarna vill att du ska förstå att när du upplever ett problem, så har du alltid ett val. Du kan välja att:

1. Bli ett offer. Ett offer skyller alla omständigheter på någon eller något annat. Ett offer vill inte ta ansvar för situationen (sina egna känslor, tankar och beteenden) och ser inte heller att det finns något annat val att göra. Ett offer identifierar sig fullständigt med invanda tankar, känslor, mönster och gamla trosföreställningar. 


2. Bli skaparen av din egen verklighet. Att skapa sin egen verklighet är att ta ansvar för situationen (sina egna känslor, tankar och beteenden) + att alltid vilja förvandla problemet till en utvecklande möjlighet genom att "tänka lite längre". En människa som har valt att bli en skapare av sin egen verklighet väljer medvetet att tänka:

  • "Den här människan som "skapar problem" för mig är utsänd för att hjälpa mig se något viktigt i mig själv"
  • "Vad kan jag lära mig av den här situationen?"
  • "Vad behöver jag öva på?"
  • "Hur kan jag vara en del av lösningen på det här problemet?"
  • "På vilket sätt kan jag hjälpa till?"


Änglarna vill att du den här veckan medvetet övar dig i att alltid välja nr. 2 när "problem" uppstår. Livet är den allra bästa andliga läraren vi har och livet kommer alltid att ge dig tillfällen att öva på. Se alla dessa tillfällen som välsignelser från änglarna. De vill att du ska utvidga din medvetenhet och stretcha ditt tänkande så du kan förverkliga dig själv till fullo. Ta vara på möjligheten! Kom ihåg att det är alltid DU som väljer!


Med kärlek,

Rosanna Lariella Antonsdotter

~


Nedan hittar du mer inspiration och fördjupning för att lättare kunna tillämpa Veckans insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag.

Där finner du:

  • Boktips samt utdrag från boken "Att välja Glädje. En bok om att få ett bättre liv" av Kay Pollak.

BOKTIPS:

"Att välja Glädje. En bok om att få ett bättre liv" av Kay Pollak

Utdrag från boken:

"Kanske vill du, som jag, befria dig från vanan att skylla dina egna olustiga och obekväma känslor på andra.

Att läsa den här texten har varit bra för mig. Den är rak och tydlig. Som en instruktionsbok i hur jag kan öva mig att tänka. Läs sakta:

Jag har ett problem just nu. Jag är ur balans. Det är sant.

Men jag skyller inte på dig för att jag känner som jag gör.

Jag gör inte dig skyldig för att jag just nu är störd.

Något i det du sa eller gjorde väckte något i mig, men det jag känner har inte med dig att göra.

Jag är ännu inte medveten om varför jag känner så här.

Jag vet bara att jag ytterst sällan är störd av de skäl jag tror. Därför skyller jag inte på dig för att jag känner allt det jag känner.

Jag har mina känslor.

Men det är inte du som är orsaken till mina känslor.

Orsaken till mina känslor finns i mig.

Det är inte särskilt konstruktivt att anklaga dig för ett problem jag själv har.

Därför gör jag mig inte till offer för dig.

Jag ger inte dig skulden för att jag via dig blir påmind om mina egna problem och ofullkomligheter.

Jag ser allt detta.

Det är fantastiskt!"


-Utdrag från boken "Att välja Glädje" av Kay Pollak-