Vad är kärlek?

Välkommen till Bloggen


En sida för inspiration och fördjupning av Veckans Insikt & Änglabudskap som skickas ut till alla prenumeranter varje fredag av Rosanna Lariella Antonsdotter.Veckans Insikt & Änglabudskap

VAD ÄR KÄRLEK?


Änglarna vill att du ska förstå vad kärlek är. Kärlek är inte en känsla som vi projicerar på andra för att få våra egna behov tillfredsställda. Kärlek är en inneboende drivande kraft, en urkraft, inbyggd i alla människors själar som längtar efter att få uppleva total frihet, som enligt änglarna är detsamma som Gud.


Eftersom du utvecklas hela tiden så utvecklas också din förståelse av vad kärlek är. Desto mer du utvidgar ditt medvetande, desto mer utvidgar du din förståelse av vad kärlek är. 


Din livskraft är en bidragande faktor i denna process och din livskraft är starkt knutet till din "andliga ryggrad" som också kan kallas dina chakran.


Enligt änglarna kan du ha 7 olika versioner av vad kärlek är. Om ditt medvetande är bundet till chakra... :


1. Då kan du ha en version av kärlek som är baserad på att uppfylla dina fysiska behov och trygghet genom andra, vilket i sin tur skapar begär, rädsla, kontroll och svartsjuka.


2. Då kan du ha en version av kärlek som är baserad på invanda vanor och begränsade tankemönster, vilket i sin tur skapar osäkerhet, skuld och skam.


3. Då kan du ha en version av kärlek som är baserad på inre och yttre konflikt. Du blir lätt påverkad av yttre saker, människor och platser, vilket i sin tur skapar inre splittring och konflikt i det yttre.


4. När du kommit upp till hjärtchakrat sker en skiftning. Din medvetenhet har då utvidgats så pass mycket och din livsenergi är nu så pass stark att du börjar förstå vad kärlek egentligen är. Du går från att kunna älska EN, till att kunna älska ALLA. Du går ifrån mentaliteten "att få", till mentaliteten "att ge". Din huvudfråga i alla dina relationer blir då: "Vad kan jag ge?", istället för "Vad kan jag få?"


5. Då kan du ha en version av kärlek som bygger och är baserad på vänlighet, konstruktiv kommunikation, frid, harmoni och balans. Det finns en högre förståelse och medkänsla för andra människor och deras beteende.


6. Då kan du ha en version av kärlek som bygger och är baserad på ömhet, helande, helighet och visshet. Du klarar av att skilja på sak och person. Du respekterar alla människor eftersom du förstår att alla människor urspringer ifrån den gudomliga kärleken. Du klarar även av att sätta gränser för andra människors beteende eftersom din integritet är väl utvecklad. Du litar på din egen intuition och bryr dig inte så mycket om vad andra människor tycker, tänker och säger om dig. Du vet vad du vill och vågar gå din egen väg, trots andra människors påtryckningar.


7. Då vet du att DU ÄR KÄRLEK!


Änglarna vill att du ska förstå att hela mänskligheten befinner sig just nu i skiftet mellan chakra 3 och 4. Det är därför vi upplever så mycket splittring och konflikt i våra relationer. Desto fler människor som kan klara av att göra detta skifte, desto snabbare går processen för hela mänskligheten.


Om du läser detta just nu och om det är begripligt för dig, då har du en viktig uppgift att utföra. Då är DU en av dem som redan har gjort detta skifte inom dig och din uppgift nu är att vara en andlig lärare som visar andra vägen. Våga inta din rätta plats och vara en av dem som andra vill följa.


Använd gärna följande änglabön varje dag:

"Kära Gud,

Vart vill Du leda mig idag?

Vad vill Du att jag ska göra?

Vad vill Du att jag ska säga?

Och, till vem?

Amen"


Med kärlek,

Rosanna Lariella Antonsdotter

~


Nedan hittar du mer inspiration och fördjupning för att lättare kunna tillämpa Veckans insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag.

Där finner du:

"No love is real love until it is one with God´s love; for all true love comes from God alone. Human love, to be divine must be deep and selfless. Purify the heart´s love until it becomes divine."


-Paramahansa Yogananda-