Yttre fred börjar med inre frid

Välkommen till


Veckans Insikt & Änglabudskap

som skickas ut till alla prenumeranter varje fredag

av Rosanna Lariella Antonsdotter.Veckans Insikt & Änglabudskap

Yttre fred börjar med inre frid


Änglarna vill hjälpa dig med att uppleva inre frid så att du kan vara en budbärare för yttre fred.


Om vi vill förändra världen, behöver vi börja med att förändra oss själva. När vi är grundade i inre frid så skapar vi automatiskt relationer och situationer som bygger på tillit, respekt och medkänsla. Därför att inre frid är oundvikligt för dem som skapar yttre fred. Inre frid och yttre fred går hand i hand.


Änglarna skulle vilja be dig om att ha inre frid som ditt syfte och mål. Vad du än gör, säger, tänker, känner och reagerar på så har du inre frid som ditt mål. Änglarna vet att de flesta av oss gör så att vårt mål att skapa inre frid blir beroende av att andra människor förändras. Änglarna vill visa en annan väg.


Det finns säkert oändligt många saker vi vill förändra hos vår partner, vän, barn, släkting och arbetskamrat. Vi vet alla hur det känns när de inte beter sig precis som vi vill och tycker att de ska göra. Vi blir irriterade, arga och upprörda för att de inte lever upp till våra förväntningar och vi förlorar vår egen inre frid. Och när vi förlorar vår egen inre frid så lägger vi skulden på vår partner, vän, barn, släkting eller arbetskamrat för den brist på frid som vi själva upplever.


Känner du igen dig?


Då är du långt ifrån ensam. Det har blivit ett normalt tillstånd för oss människor, men det är långt ifrån ett naturligt tillstånd.


När vi har som mål att älska någon precis som hen är och samtidigt har som mål att förändra den personen, kan vi bara uppleva konflikt. Det blir en inre konflikt med dig själv och en yttre konflikt med personen och situationen som du har att göra med.


När vi har som mål att förändra andra människor, ger vi dem makten att bestämma om vi ska uppleva inre frid eller inte. Vår frid blir då beroende av att andra förändras, eller av att de beter sig på ett visst sätt som vi önskar oss.

Om de inte förändras för att passa in i våra mallar, blir vi irriterade och frustrerade.

Kom ihåg att alla människor gör alltid så gott de kan enligt deras förmåga, och de beter sig alltid utifrån deras egen medvetandenivå.


Änglarna vill att du den här veckan lägger tyngdpunkten på det du kan förändra hos dig själv, och inte på det som du tror att den andra måste ändra på. För att kunna göra det behöver du släppa taget om bindningen till ditt eget behov av att den andra personen ska förändras. När du gör det så blir ditt mål, automatiskt, att alltid skapa inre frid som resulterar i yttre fred.

Detta händer inte av sig själv. Det är ett val du behöver göra varje dag och inför varje situation. Detta är något du kan träna dig till genom att öva, öva och åter öva. Men, allt börjar med din egen villighet.


Med kärlek,

Rosanna Lariella Antonsdotter

~


Nedan hittar du mer inspiration och fördjupning för att lättare kunna tillämpa Veckans insikt & Änglabudskap i ditt liv och i din vardag.

Där finner du:

  • Film om Medveten Närvaro och att lära sig vara fullt medveten i det innevarande ögonblicket som alltid är en upplevelse av inre frid: Film med och om Eckhart Tolle (ca. 1 timme och 40 minuter).